Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskā institūta 2014. gada publikācijas

  1. Maslo, Irina. E-Learning for widening participation in higher education / Irina Maslo, Svetlana Surikova, Manuel Joaquín Fernández González // E-Learning as a socio-cultural system : a multidimensional analysis / ed.: V. Zuzevičiūtė, E. Butrimė, D. Vitkutė-Adžgauskienė, V.V. Fomin, K. Kikis-Papadakis. – ISBN 9781466661547. – P.21-42, DOI: 10.4018/978-1-4666-6154-7.ch002.
  2. Surikova, Svetlana. Facilitating the adult leatrning processes in second chance education : what do the Latvian adult learners and their educators think about? / Svetlana Surikova. – (Mūžizglītība = Lifelong learning). – Bibliogr.: 235.-236.lpp. // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2014. gada 23.-24.maijs = Society, integration, education : proceedings of the international conference, May 23th-24th, 2014 / Rēzeknes Augstskola. Izglītības un dizaina fakultāte. Personības socializācijas pētījumu institūts, B. Grinčenko Universitāte … [u.c]. – ISSN 1691-5887. – Rēzekne : Rēzeknes augstskola, 2014. – 2.d., 227.-236.lpp. : tab. – CD-ROM.
  3. Youngsters’ motivations and difficulties for choosing seafarer career : the case of Latvia / Manuel Joaquin Fernandez Gonzalez, Dmitrijs Semjonovs, Aleksejs Bogdanecs, Sandra Ozola. – (Managerial Aspects of European Integration). – References: p.140 // European Integration Studies. – ISSN 1822-8402. – Vol.8 (2014), p.131-140, DOI: 10.5755/j01.eis.0.8.7323.