Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

Beverte Ilze. Determination of highly porous plastic foam structural characteristics by processing light microscopy images data.

Beverte_1VAKS

Beverte, Ilze. Determination of highly porous plastic foam structural characteristics by processing light microscopy images data [elektronisks resurss] / I. Beverte // Journal of Applied Polymer Science [elektroniskais resurss]. – ISSN 1097-4628 – Vol.131, N 4 (February 15, 2014), article number 39477, DOI: 10.1002/app.39477.

Anotācijas

DeepDyve. Determination of highly porous plastic foam structural characteristics by processing light microscopy images data.

chemie.de. Determination of highly porous plastic foam structural characteristics by processing light microscopy images data.

Wiley Online Library. Determination of highly porous plastic foam structural characteristics by processing light microscopy images data.

FindPlus. Determination of highly porous plastic foam structural characteristics by processing light microscopy images data.

 

beverte

Dr.sc.ing. Ilze Beverte seminārā “EUREKA programma Latvijā un Valsts atbalsta programmas 2007-2013”, 2007. gada 13. decembrī. Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs