Zunda Antonijs. Latvijas ārpolitikas pētniecība pēc valsts neatkarības atjaunošanas : rezultāti un problēmjautājumi / Antonijs Zunda // Latvijas vēsture krustcelēs un jaunu pieeju meklējumos : Latvijas vēsturnieku I kongresa materiāli / zin. red.: Inesis Feldmanis, Jānis Taurēns. [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. 118.-124.lpp

Recenzija

Latvijas vēstures mazās bibliotekas atbalsta fonds. Vēsturnieki pozitīvi vērtē jauno grāmatu par Latvijas vēsturi.

 

Izdevuma atvēršanas svētki

Latvijas Universitāte. Iznākusi grāmata par Latvijas vēsturi.

Latvijas avīze. Atvērs Latvijas vēsturnieku pirmā kongresa materiālus apkopojošu rakstu krājumu.Latvijas vēstures mazās bibliotēkas atbalsta fonds. Fonds prezentēs grāmatu par Latvijas vēsturi.

 

Latvijas vēsturnieku 1. kongress. Dr. habil. hist. Antonijs Zunda: Latvijas ārpolitikas pētniecība pēc valsts neatkarības atjaunošanas: rezultāti un problēmjautājumi. 

Latvijas vesturnieku 1. kongresa programma

 

zunda

LU Vēstures un filozofijas fakultātes profesors Antonijs Zunda. Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs