Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

The influence of stevia glycosides on the growth of Lactobacillus reuteri strains.

Dr. biol. Pāvels Semjonovs

Publikācijas e-versija

 

Anotācijas

Wiley Online Library. The influence of stevia glycosides on the growth of Lactobacillus reuteri strains.

PubMed.gov. The influence of stevia glycosides on the growth of Lactobacillus reuteri strains.

 

Publikācijas bibliogrāfiskais apraksts

Deniņa, I., Semjonovs, P., Fomina, A., Treimane, R., Linde, R. The influence of stevia glycosides on the growth of Lactobacillus reuteri strains. Letters in Applied Microbiology, Vol. 53 (3), 2014, p 278-284.