Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

DNA-binding studies of AV-153, an antimutagenic and DNA repair-stimulating derivative of 1,4-dihydropiridine.

Anotācijas

Science Direct. DNA-binding studies of AV-153, an antimutagenic and DNA repair-stimulating derivative of 1,4-dihydropiridine.

PubMed.gov. DNA-binding studies of AV-153, an antimutagenic and DNA repair-stimulating derivative of 1,4-dihydropiridine.

PubFacts. DNA-binding studies of AV-153, an antimutagenic and DNA repair-stimulating derivative of 1,4-dihydropiridine.

pA2 Online. DNA-binding studies of AV-153, an antimutagenic and DNA repair-stimulating derivative of 1,4-dihydropiridine.

BioPortfolio. DNA-binding studies of AV-153, an antimutagenic and DNA repair-stimulating derivative of 1,4-dihydropiridine.

 

Autores iepriekšējie pētījumi par pulikācijas tematu

  • Buraka, Elīna. DNS reparācijas veicinātāja AV-153-Na mijiedarbība ar DNS : maģistra darbs / Elīna Buraka ; darba vad. Dr.habil.biol. Nikolajs Sjakste ; rec. Dr.habil.biol. Indriķis Muižnieks ; LU. Bioloģijas fak. Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas kat. – Rīga, 2013. 81 lp. : il.

 

Publikācijas bibliogrāfiskais apraksts

DNA-binding studies of AV-153, an antimutagenic and DNA repair-stimulating derivative of 1,4-dihydropiridine / E. Buraka, C. Yu-Chian Chen, M. Gavare, M. Grube, G. Makarenkova, V. Nikolajeva, I. Bisenieks, I. Bruvere, E. Bisenieks, G. Duburs, N. Sjakste. – Bibliogr.: p.206-207 // Chemico-Biological Interactions. – ISSN 0009-2797. – Vol.220 (2014), p.200-207 : il.