Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūta 2014. gada publikācijas

  1. Janpaule, Inese. Augstas precizitātes Latvijas ģeoīda modeļa noteikšanas metodes : promocijas darba kopsavilkums Dr.sc.ing. zinātniskā grāda iegūšanai Būvzinātnes nozarē, Ģeodēzijas un ģeoinformātikas apakšnozarē (RTU P-06) = Methods for the determination of high precision Latvian geoid model : summary of the doctoral thesis to obtain the degree of Dr.sc.ing. in Construction science, Geodesy and geoinformatics (RTU P-06) / Inese Janpaule ; zinātniskais vadītājs: Jānis Balodis ; Rīgas Tehniskā universitāte. Būvniecības fakultāte. Transportbūvju institūts. – Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 2014. – 61 lpp. : il., kartes – Bibliogrāfija: 12.-16., 34.-38. un 52.-60. lpp. – Teksts latviešu un angļu valodā, titullapa paralēli abās valodās. – URL: http://www.rtu.lv/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,10498/ineses-jaunpaules-darba-kopsavilkums.pdf.

    ***********************

  2. Earth’s Surface Movements in Latvia / Diāna Haritonova, Jānis Balodis, Inese Janpaule, Izolde Jumare, Madara Normanda // 72nd Annual scientific conference of University of Latvia. Section : the project „FOTONIKA-LV – FP7-REGPOT-CT-2011-285912” – the second year scientific outcomes : book of abstracts. – 2014. – P.47 : fig.
  3. Janpaule, Inese. Improvement of Latvian geoid model / Inese Janpaule // 72nd Annual scientific conference of University of Latvia. Section : the project „FOTONIKA-LV – FP7-REGPOT-CT-2011-285912” – the second year scientific outcomes : book of abstracts. – 2014. – P.31.
  4. Parameters for automated star identification / J. Balodis, A. Zariņš, D. Haritonova, I. Janpaule // Geodesy and Cartography. – Vol.40, N 4 (2014), p.163-170, DOI:10.3846/20296991.2014.987457. – URL: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3846/20296991.2014.987457#.VL0B_dKsXL8.
  5. Zariņš, Ansis. On reference star recognition and identification / A. Zariņš, I. Janpaule, J. Kaminskis // Geodesy and Cartography. – Vol.40, N 4 (2014), p.143-147. – URL: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3846/20296991.2014.987456?journalCode=tgac20#.VL0EjtKsXL8.