Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

Earth’s Surface Movements in Latvia.

Publ_Earth’s Surface Movements in Latvia

Earth’s Surface Movements in Latvia / Diāna Haritonova, Jānis Balodis, Inese Janpaule, Izolde Jumare, Madara Normanda // 72nd Annual scientific conference of University of Latvia. Section : the project „FOTONIKA-LV – FP7-REGPOT-CT-2011-285912” – the second year scientific outcomes, 7th of February, 2014, Riga Photonics Center, Skunu str. 4, Riga, Latvia : book of abstracts : / confernce section chairs: Arnolds Ūbelis, Aigars Ekers, Jānis Alnis, Ojārs Balcers ; editor in chief: Natālija Lesiņa. – Riga : University of Latvia, 2014. – P.47 : fig.

Publikācijas e-versija

 

Diāna Haritonova par publikāciju:

D.Haritonova_Orientesanas_telpa_2

LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūta pētniece, M.sc.ing. Diāna Haritonova Latvijas Universitātes 93. gadadienai veltītajā zinātnes kafejnīcas pasākumā “Orientēšanās telpā”. Foto: Sarmīte Livdāne, LU muzejs, 2012.g. 28.sept.

“Jau divdesmit gadus Globālajai Navigācijas Satelītu Sistēmai (GNSS) ir viena no galvenajām lomām Zemes virsmas kustību pētījumos. Nepārtraukti strādājošas bāzes stacijas ieraksta GNSS datus, ar kuru palīdzību tiek noteiktas šo staciju pozīcijas. Ģeodēzijā ir svarīgi zināt jebkura novērošanas punkta precīzas koordinātas. Bet tā kā katra vieta uz Zemes garozas tiek pakļauta Zemes deformāciju ietekmei, rezultātā ģeodēzisko instrumentu: GNSS, SLR (Satelītu lāzerlokācijas), gravimetru (un arī citu), rādījumi ir sistemātiski perturbēti. Tādēļ ir svarīgi aprēķināt vajadzīgos labojumus. Parasti izmanto matemātiskos korekciju modeļus, kuri novērš dažādu efektu ietekmi. Bet matemātiskais modelis ne vienmēr var ideāli atbilst lokāliem apstākļiem. Tāpēc ir svarīgi pētīt mūsu planētas fizikālās īpašības.”

Rīgas Tehniskā universitāte. Publikācija: Earth’s Surface Movements in Latvia.

 

 

Informācija par konferenci “72nd Annual scientific conference of University of Latvia. Section : the project “FOTONIKA-LV – FP7-REGPOT-CT-2011-285912″”

Konferences programma

Konferences tēzes

 

Lekcija par publikācijas tematu konferences “72nd Annual scientific conference of University of Latvia. Section : the project “FOTONIKA-LV – FP7-REGPOT-CT-2011-285912″” ietvaros

LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts. Paldies visiem konferences dalībniekiem par vērtīgajiem referātiem!

LU 72.konferencē izmantotā MS PowerPoint prezentācija “Zemes virsmas kustības Latvijā”, sekcija “Astronomija un ģeodēzija

Referāts “Earth’s Surface Movements in Latvia

Latvijas Universitātes 72. zinātniskās konferences sekcija : projekts „FOTONIKA-LV – FP7-REGPOT-CT-2011-285912”