Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

LU Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūta 2014. gada publikācijas

  1. Analysis of exhaled breath with electronic nose and diagnosis of lung cancer by multifactorial logistic regression analysis using smoking status, smoking history and age as additional predictive facto / Gunta Strazda, Māris Bukovskis, Normunds Jurka, Uldis Kopeika, Ainis Pirtnieks, Līga Balode, Jevgeņija Aprinceva, Agnese Kislina, Ināra Kantāne, Madara Tirzīte, Immanuels Taivans // Latvijas Universitātes 72. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums / Latvijas Universitāte. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – 57.lpp.
  2. Differences in weight and waist circumference reduction between people of different HOMA-IR among clinically healthy overweight and obese individuals / Vija Siliņa, Mesfin K. Tessma, Peteris Tretjakovs, Gita Krievina, Guntis Bahs. – (Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogēno faktoru izpēte) // Zinātniskā konference, 10.-11. aprīlis, 2014, Rīga : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte. – Rīga : RSU, 2014. – ISBN 9789984793528. – 84.lpp.
  3. Izelpas gaisa analīze, izmantojot elektronisko degunu, un plaušu vēža un HOPS verificēšana, izmantojot loģistiskās regresijas analīzi / Gunta Strazda, Madara Tirzīte, Māris Bukovskis, Uldis Kopeika, Ainis Pirtnieks, Normunds Jurka, Līga Balode, Jevgeņija Aprinceva, Agnese Kislina, Viesturs Šiliņš, Immanuels Taivans // Latvijas Universitātes 72. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums / Latvijas Universitāte. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – 59.lpp.
  4. Jaunākie rezultāti jaundzimušo nekrotiskā enterokolīta molekulārbioloģiskajā diagnostikā / Ilze Meldere, Pēteris Tretjakovs, Aigars Pētersons, Zane Ābola. – (Bērnu mirstību un invaliditāti izraisošo faktoru izpēte) // Zinātniskā konference, 10.-11. aprīlis, 2014, Rīga : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte. – Rīga : RSU, 2014. – ISBN 9789984793528. – 244.lpp.
  5. MPO un PAI-1 koncentrācija grūtnieces asins plazmā I un II trimestrī jaundzimušā makrosomijas gadījumos / Karlīna Elksne, Zane Pauniņa, Iveta Marksa, Antra Jurka, Dace Rezeberga, Pēteris Tretjakovs. – (Bērnu mirstību un invaliditāti izraisošo faktoru izpēte) // Zinātniskā konference, 10.-11. aprīlis, 2014, Rīga : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte. – Rīga : RSU, 2014. – ISBN 9789984793528. – 242.lpp.
  6. Plazminogēna aktivatora inhibitora-1 koncentrācija asins plazmā grūtniecēm ar un bez liekā svara grūtniecības pirmajā un otrajā trimestrī un tā saistība ar sarežģījumiem dzemdību laikā / Karlīna Elksne, Zane Pauniņa, Antra Jurka, Dace Rezeberga, Pēteris Tretjakovs. – (Ķirurģija). – Literatūra: 177.-178.lpp. – Kopsav angļu val.: Plasminogen activator inhibitor-1 concentrations in pregnant women’s plasma with and without overweight during the first and second trimesters and its relationship to labor complications, 177.lpp. // Zinātniskie raksti 2013 : 2013. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas : Internā medicīna. Ķirurģija. Medicīnas bāzes zinātnes. Stomatoloģija. Farmācija / Rīgas Stradiņa Universitāte. – Rīga : RSU, 2014. – ISSN 1407-9453. – 172.-178.lpp. – URL: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/publikacijas/zinatniskie_raksti_2013/2013_medicinas_nozares_raksti_rev.pdf.