1. Analysis of exhaled breath with electronic nose and diagnosis of lung cancer by multifactorial logistic regression analysis using smoking status, smoking history and age as additional predictive facto / Gunta Strazda, Māris Bukovskis, Normunds Jurka, Uldis Kopeika, Ainis Pirtnieks, Līga Balode, Jevgeņija Aprinceva, Agnese Kislina, Ināra Kantāne, Madara Tirzīte, Immanuels Taivans // Latvijas Universitātes 72. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums / Latvijas Universitāte. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – 57.lpp.
  2. Differences in weight and waist circumference reduction between people of different HOMA-IR among clinically healthy overweight and obese individuals / Vija Siliņa, Mesfin K. Tessma, Peteris Tretjakovs, Gita Krievina, Guntis Bahs. – (Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogēno faktoru izpēte) // Zinātniskā konference, 10.-11. aprīlis, 2014, Rīga : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte. – Rīga : RSU, 2014. – ISBN 9789984793528. – 84.lpp.
  3. Izelpas gaisa analīze, izmantojot elektronisko degunu, un plaušu vēža un HOPS verificēšana, izmantojot loģistiskās regresijas analīzi / Gunta Strazda, Madara Tirzīte, Māris Bukovskis, Uldis Kopeika, Ainis Pirtnieks, Normunds Jurka, Līga Balode, Jevgeņija Aprinceva, Agnese Kislina, Viesturs Šiliņš, Immanuels Taivans // Latvijas Universitātes 72. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums / Latvijas Universitāte. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – 59.lpp.
  4. Jaunākie rezultāti jaundzimušo nekrotiskā enterokolīta molekulārbioloģiskajā diagnostikā / Ilze Meldere, Pēteris Tretjakovs, Aigars Pētersons, Zane Ābola. – (Bērnu mirstību un invaliditāti izraisošo faktoru izpēte) // Zinātniskā konference, 10.-11. aprīlis, 2014, Rīga : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte. – Rīga : RSU, 2014. – ISBN 9789984793528. – 244.lpp.
  5. MPO un PAI-1 koncentrācija grūtnieces asins plazmā I un II trimestrī jaundzimušā makrosomijas gadījumos / Karlīna Elksne, Zane Pauniņa, Iveta Marksa, Antra Jurka, Dace Rezeberga, Pēteris Tretjakovs. – (Bērnu mirstību un invaliditāti izraisošo faktoru izpēte) // Zinātniskā konference, 10.-11. aprīlis, 2014, Rīga : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte. – Rīga : RSU, 2014. – ISBN 9789984793528. – 242.lpp.
  6. Plazminogēna aktivatora inhibitora-1 koncentrācija asins plazmā grūtniecēm ar un bez liekā svara grūtniecības pirmajā un otrajā trimestrī un tā saistība ar sarežģījumiem dzemdību laikā / Karlīna Elksne, Zane Pauniņa, Antra Jurka, Dace Rezeberga, Pēteris Tretjakovs. – (Ķirurģija). – Literatūra: 177.-178.lpp. – Kopsav angļu val.: Plasminogen activator inhibitor-1 concentrations in pregnant women’s plasma with and without overweight during the first and second trimesters and its relationship to labor complications, 177.lpp. // Zinātniskie raksti 2013 : 2013. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas : Internā medicīna. Ķirurģija. Medicīnas bāzes zinātnes. Stomatoloģija. Farmācija / Rīgas Stradiņa Universitāte. – Rīga : RSU, 2014. – ISSN 1407-9453. – 172.-178.lpp. – URL: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/publikacijas/zinatniskie_raksti_2013/2013_medicinas_nozares_raksti_rev.pdf.