Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

Latvijas Universitātes 2014. gada nozīmīgākās publikācijas

LU Akadēmiskā bibliotēka

LU Astronomijas institūts

LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts

LU Bibliotēka

LU Bioloģijas fakultāte

LU Bioloģijas institūts

LU Botāniskais dārzs

LU Cietvielu fizikas institūts

LU Datorikas fakultāte

LU Ekonomikas un vadības fakultāte

LU Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts

LU Filozofijas un socioloģijas institūts

LU Fizikas institūts

LU Fizikas un matemātikas fakultāte

LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

LU Humanitāro zinātņu fakultāte

LU PPMF Izglītības pētniecības institūts

LU Juridiskā fakultāte

LU Kardioloģijas zinātniskais institūts

LU Ķīmijas fakultāte

LU Ķīmiskās fizikas institūts

LU Latviešu valodas institūts

LU Latvijas vēstures institūts

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

LU Matemātikas un informātikas institūts

LU Medicīnas fakultāte

LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts

LU PPMF Pedagoģijas zinātniskais institūts

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

LU Polimēru mehānikas institūts

LU Rododendru audzētava “Babīte”

LU SZF Sociālo un politisko pētījumu institūts

LU Sociālo zinātņu fakultāte

LU Teoloģijas fakultāte

LU Vēstures un filozofijas fakultāte

LU Zinātņu un tehnikas vēstures muzejs

LU Bioloģijas fakultātes 2014. gada nozīmīgākās publikācijas

Nikolajeva Vizma. Pārtikas mikrobioloģija.

 

Skatīt vairāk.

Čakstiņa Inese. Primary culture of avian embryonic heart forming region cells to study the regulation of vertebrate early heart morphogenesis by vitamin A.

 

Skatīt vairāk.

Kalnenieks Uldis. Structure of the Zymomonas mobilis respiratory chain.

 

Skatīt vairāk.

 

LU Datorikas fakultātes 2014. gada nozīmīgākās publikācijas

Ambainis Andris, Rosmanis Ansis, Unruh Dominique. Quantum Attacks on Classical Proof Systems: The Hardness of Quantum Rewinding.

 

Skatīt vairāk.

DF Šmite Darja, Kuhrmann Marco, Keil Patrick. Virtual Teams: Guest Editor’s Introduction.

 

Skatīt vairāk.

df vaks Bičevskis Jānis, Ceriņa-Bērziņa Jana, Karnītis Edvīns, Karnītis Ģirts. Transparent model for state management: chapter 5.

 

Skatīt vairāk.

 

LU Ekonomikas un vadības fakultātes 2014. gada nozīmīgākās publikācijas

Bāliņa Signe. Alternative Dispute Resolution Systems across the European Union, Iceland and Norway.

 

Skatīt vairāk.

Rupeika-Apoga Ramona. Access to finance: Baltic financial markets.

 

Skatīt vairāk.

Šneidere Ruta. Legislative basis for corporate social responsibility reporting.

 

Skatīt vairāk.

 

LU Fizikas un matemātikas fakultātes 2014. gada nozīmīgākās publikācijas

cebers Cēbers Andrejs. Poiseuille flow of a Quincke suspension.

 

Skatīt vairāk.

Šostak Alexander. On approximate-type systems generated by L-relations.

 

Skatīt vairāk.

acs Ozoliņš Māris, Muižniece Kristīne, Krūmiņa Gunta. Distortion of color images on flat computer screen due to chromostereopsis.

 

Skatīt vairāk.

 

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes 2014. gada nozīmīgākās
publikācijas

Briede Agrita. Variability and trends in daily minimum and maximum temperatures and in the diurnal temperature range in Lithuania, Latvia and Estonia in 1951-2010.

 

Skatīt vairāk.

Vincēviča-Gaile Zane. Vides apstākļu ietekme uz mikro- un makroelementu saturu pārtikas produktos Latvijā.

 

Skatīt vairāk.

Kļaviņš Māris, Azizov Azamat, Zaļoksnis Jānis. Environment, pollution, development : the case of Uzbekistan.

 

Skatīt vairāk.

Segliņš Valdis. Gaidīšanas svētki.

 

Skatīt vairāk.

 

LU Humanitāro zinātņu fakultātes 2014. gada nozīmīgākās publikācijas

Imants Ziedonis. Piederības meklējumi, brīvības treniņš.Skatīt vairāk

.

Eicēdijs Augustīns. Daugavas paklājs.

 

Skatīt vairāk.

Antiquitas viva: studia classica.

 

Skatīt vairāk.

University of Latvia. Language for International Communication: Linking Interdisciplinary Perspectives.

 

Skatīt vairāk.

Kalnača Andra. A typological perspective on Latvian grammar.

 

Skatīt vairāk.

 

LU Juridiskās fakultātes 2014. gada nozīmīgākās publikācijas

Torgāns Kalvis. Civilprocesa likuma komentāri – trešā daļa.

 

Skatīt vairāk.

Balodis Ringolds. Latvijas Republikas Satversmes komentāri. Ievads. Vispārējie noteikumi.

 

Skatīt vairāk.

Gailīte Dina. Mūsdienu Latvijas jurists: 151 personība.

 

Skatīt vairāk.

 

LU Ķīmijas fakultātes 2014. gada nozīmīgākās publikācijas

Prikulis Alberts, Prikšāne Anda, Alksnis Uldis. Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātei 50.

 

Skatīt vairāk.

International Scientific Conference “EcoBalt“.

 

Skatīt vairāk.

Začs Dzintars, Bartkevičs Vadims. New perspectives on diastereoselective determination of hexabromocyclododecane traces in fish by ultra high performance liquid chromatography-high resolution orbitrap mass spectrometry.

 

Skatīt vairāk.

 


LU Medicīnas fakultātes 2014. gada nozīmīgākās publikācijas

MF_1vaks Biomarkers for gastric cancer and the related premalignant conditions.

 

Skatīt vairāk.

Kupča Sarmīte. Aptaukošanās bērniem Latvijā un ar to saistītie riska faktori.

 

Skatīt vairāk.

Ivanovs Igors. Jaunas lokālās un sistemiskās terapijas metodes žultsceļu ķirurģijā.

 

Skatīt vairāk.

 

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes 2014. gada nozīmīgākās
publikācijas

Ķestere Iveta. History of education and the struggle for intellectual liberation in post-Soviet Baltic space after the fall of the Berlin Wall.

 

Skatīt vairāk.

PPMF_3Vāks Maslo Irina, Surikova Svetlana, Fernández González Manuel Joaquín. E-Learning for Widening Participation in Higher Education.

 

Skatīt vairāk.

Rauhvargers Andrejs. Where are the global rankings leading us? An Analysis of Recent Methodological Changes and New Developments.

 

Skatīt vairāk.

 

LU Sociālo zinātņu fakultātes 2014. gada nozīmīgākās publikācijas

Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes.

 

Skatīt vairāk.

Uzule Laura, Zelče Vita. Latviešu kapusvētki: identitātes rituāls.

 

Skatīt vairāk.

Cik demokrātiska ir Latvija?: Demokrātijas audits, 2005-2014.

 

Skatīt vairāk.

 

LU Teoloģijas fakultātes 2014. gada nozīmīgākās publikācijas

Tēraudkalns Valdis. Reliģijpētniecība: vēsture, metodes, teorijas.

 

Skatīt vairāk.

Taivāne Elizabete. Reliģijas fenomenologam pa pēdām.

 

Skatīt vairāk.

Toma evaņģēlijs.

 

Skatīt vairāk.

Geikina Laima. Religious education at schools in Latvia.

 

Skatīt vairāk.

 

LU Vēstures un filozofijas fakultātes 2014. gada nozīmīgākās publikācijas

Zunda Antonijs. Latvijas ārpolitikas pētniecība pēc valsts neatkarības atjaunošanas: rezultāti un problēmjautājumi

 

Skatīt vairāk.

Bičevskis Raivis. Hāmaņa parabolas.

 

Skatīt vairāk.

Misāns Ilgvars. Einleitung.

 

Skatīt vairāk.

 

LU Bioloģijas institūta 2014. gada nozīmīgākās publikācijas

Cepurīte Biruta. Latvijas vaskulāro augu flora 12: Graudzāļu dzimta (Gramineae) I.

 

Skatīt vairāk.

Academy_of_Sciences_1VAKS Conceptual model of the long-term socio-ecological research platform of Engure ecoregion, Latvia.

 

Skatīt vairāk.

Biopolymers_and_Cell _1VAKS Study of association between polymorphisms in the PSMB5 (rs11543947) and PSMA3 (rs2348071) genes and multiple sclerosis in Latvians.

 

Skatīt vairāk.

 

LU Cietvielu fizikas institūta 2014. gada nozīmīgākās publikācijas

EXAFS study of hydrogen intercalation into ReO3 using the evolutionary algorithm.

 

Skatīt vairāk.

Jānis Timošenko prezentē iegūtos rezultātus starptautiskajā zinātniskajā FM&NT konferencē Local structure and dynamics of wurtzite-type ZnO from simulation-based EXAFS analysis.

 

Skatīt vairāk.

nalefd_v014i009.indd Shape restoration effect in Ag−SiO2 core−shell nanowires.

 

Skatīt vairāk.

 

LU Filozofijas un socioloģijas institūta 2014. gada nozīmīgākās publikācijas

Koroļeva Ilze, Mieriņa Inta, Rungule Ritma. Profesiju prestižs un izvēle jauniešu vidū: divu paaudžu salīdzinājums.

 

Skatīt vairāk.

Intelektuālās identitātes un vērtības: Filosofei Larisai Čuhinai – 100.

 

Skatīt vairāk.

Ziemeļu mags. Johans Georgs Hāmanis.

 

Skatīt vairāk.

 

LU Fizikas institūta 2014. gada nozīmīgākās publikācijas

Chemical_1VAKS1 Field-Induced Variations of Combustion Dynamics.

 

Skatīt vairāk.

Crystal_1VAKS Influence on the macrosegregation of binary metallic alloys by thermoelectromagnetic convection and electromagnetic stirring combination.

 

Skatīt vairāk.

Nuclear_1VAKS Internal geometry and coolant choices for solid high power neutron spallation targets.

 

Skatīt vairāk.

 

LU Latviešu valodas institūta 2014. gada nozīmīgākās publikācijas

Onomastikas pētījumi.

 

Skatīt vairāk.

Siliņa-Piņķe Renāte. Rigas spätmittelalterliche Personennamen.

 

Skatīt vairāk.

Milenbahs_1VAKS Kārlis Mīlenbahs un viņa laikmets.

 

Skatīt vairāk.

 

LU Latvijas vēstures institūta 2014. gada nozīmīgākās publikācijas

??????????????????????????????? Latvieši un Latvija.

 

Skatīt vairāk.

Berga Tatjana. 1944- Piltenes depozīts : naudas apgrozība Kurzemē 13. gadsimtā.

 

Skatīt vairāk.

Lipša Ineta. Seksualitāte un sociālā kontrole Latvijā 1914-1939.

 

Skatīt vairāk.

Jansone Aija. Austrumvidzemes rakstainie dūraiņi: 20. gadsimta otrā puse -21. gadsimta sākums.

 

Skatīt vairāk.

LU LVI _1VAKS_XXVII Arheoloģija un etnogrāfija. 27., 28. laidiens.

 

Skatīt vairāk.

 

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta 2014. gada nozīmīgākās
publikācijas

Bula_1VAKS Latviešu folkloristika starpkaru periodā.

 

Skatīt vairāk.

Daukste-Silasproģe Inguna. Tāla zeme, tuvi ļaudis.

 

Skatīt vairāk.

Hausmanis Viktors. Jelgavas teātris.

 

Skatīt vairāk.

 

LU Matemātikas un informātikas institūta 2014. gada nozīmīgākās publikācijas

Computing with New Resources.

 

Skatīt vairāk.

Bārzdiņš Jānis, Rencis Edgars, Šostaks Agris. Fast Ad Hoc Queries Based on Data Ontologies.

 

Skatīt vairāk.

Collective_Intelligence_1VAKS ZERO: an efficient Ethernet-Over-Ip tunneling protocol.

 

Skatīt vairāk.

 

LU Polimēru mehānikas institūta 2014. gada nozīmīgākās publikācijas

Beverte_1VAKS Beverte Ilze. Determination of highly porous plastic foam structural characteristics by processing light microscopy images data.

 

Skatīt vairāk.

Efect_of_filler_1VAKS Effect of filler on the creep characteristics of epoxy and epoxy-based CFRPs containing multi-walled carbon nanotubes.

 

Skatīt vairāk.

Mechanics_ of_Materials_1VAKS Maksimov Robert D. Elastic properties of a Polymer/Silicate composite with platelike multilayer filler particles.

 

Skatīt vairāk.

 

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības
institūta 2014. gada nozīmīgākās publikācijas

Latvija_OECD_1VAKS Latvija OECD Starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā 2012 – pirmie rezultāti un secinājumi.

 

Skatīt vairāk.

OECD_1VAKS OECD starptautiskie izglītības vides un skolēnu novērtēšanas pētījumi.

 

Skatīt vairāk.

 

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskais
institūta 2014. gada nozīmīgākās publikācijas

1.att._Svetlana_Surikova Surikova Svetlana. Facilitating the adult learning processes in second chance education : what do the Latvian adult learners and their educators think about?

 

Skatīt vairāk.

Maslo Irina, Surikova Svetlana, Fernández González Manuel Joaquín. E-learning for widening participation in higher education.

 

Skatīt vairāk.

Youngsters’ motivations and difficulties for choosing seafarer career. The case of Latvia.

 

Skatīt vairāk.

 

LU Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūta
2014. gada nozīmīgākās publikācijas

Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes.

 

Skatīt vairāk.

Cik demokrātiska ir Latvija?: Demokrātijas audits, 2005-2014.

 

Skatīt vairāk.

Latvijas iedzīvotāju identitātes un vienlīdzības vērtības.

 

Skatīt vairāk.

 

LU Astronomijas institūta 2014. gada nozīmīgākās publikācijas

Docenko Dmitrijs. Hyperfine Structure Constants of Energetically High-lying Levels of Odd Parity of Atomic Vanadium.

 

Skatīt vairāk.

Eglītis I., Eglīte M.. Method for evaluating the astrometric and photometric characteristics of commercial scanners in their application for the scientific purpose.

 

Skatīt vairāk.

Kalvāns Juris. Influence of interstellar dust on the chemical composition of interstellar gas-dust clouds.

 

Skatīt vairāk.

Vilks Ilgonis. Astronomijas vārdnīca.

 

Skatīt vairāk.

 

LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta 2014. gada nozīmīgākās
publikācijas

Bērsons Imants. 3D collinearly propagating solitons.

 

Skatīt vairāk.

gavare The investigation of different discharge modes in high frequency argon-zinc discharge.

 

Skatīt vairāk.

lihacovs Investigation of in-vivo skin autofluorescence lifetimes under long-term cw optical excitation.

 

Skatīt vairāk.

 

LU Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūta 2014. gada nozīmīgākās
publikācijas

Effect_1VAKS Effect of recurrent yohimbine on immediate and post-hoc behaviors, stress hormones, and energy homeostatic parameters.

 

Skatīt vairāk.

Nails_1VAKS

Nail fold capillary diameter changes in acute systemic hypoxia.

 

Skatīt vairāk.

IMGP1679 Breath testing as a method for detecting lung cancer.

 

Skatīt vairāk.

 

LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūta 2014. gada nozīmīgākās
publikācijas

Latvijas Universitâtes 93. gadadienai veltîtais zinâtnes kafejnîcas pasâkums "Orientçðanâs telpâ". Janpaule Inese. Augstas precizitātes Latvijas ģeoīda modeļa noteikšanas metodes : promocijas darba kopsavilkums Dr.sc.ing. zinātniskā grāda iegūšanai Būvzinātnes nozarē, Ģeodēzijas un ģeoinformātikas apakšnozarē (RTU P-06).

 

Skatīt vairāk.

Latvijas Universitâtes 93. gadadienai veltîtais zinâtnes kafejnîcas pasâkums "Orientçðanâs telpâ". Janpaule Inese. Improvement of Latvian geoid model.

 

Skatīt vairāk.

D.Haritonova_Orientesanas_telpa_2 Earth’s Surface Movements in Latvia.

 

Skatīt vairāk.

 

LU Kardioloģijas zinātniskā institūta 2014. gada nozīmīgākas publikācijas

American_Journal_1VAKS Long-term outcomes of Percutaneous coronary interventions or coronary artery bypass grafting for left main coronary artery disease in octogenarians (from a drug-eluting stent for left main artery registry substudy).

 

Skatīt vairāk.

American_Journal_1VAKS Comparison of percutaneous coronary intervention (with drug-eluting stents) versus coronary artery bypass grafting in women with severe narrowing of the left main coronary artery (from the women-drug-eluting stent for left main coronary artery disease registry).

 

Skatīt vairāk.

Cor_et_Vasa _1VAKS Decrease in annual incidence of acute coronary syndrome and restructuring of coronary care in Latvia.

 

Skatīt vairāk.

IFMBE_1VAKS Decision making in screening diagnostics E-medicine.

 

Skatīt vairāk.

JACC_1VAKS Long-term clinical outcomes after percutaneous coronary intervention versus coronary artery bypass grafting for ostial/midshaft lesions in unprotected left main coronary artery from the DELTA registry : a multicenter registry evaluating percutaneous coronary intervention versus coronary artery bypass grafting for left main treatment.

 

Skatīt vairāk.

 

LU Ķīmiskās fizikas institūta 2014. gada nozīmīgākās publikācijas

The Journal of Physical Chemistry C Ultrathin anodic aluminum oxide membranes for production of dense sub-20 nm nanoparticle arrays.

 

Skatīt vairāk.

issue 1 - RSC Advances_2012.indd Electrochemically Etched Sharp Aluminium Probes with Nanoporous Aluminium Oxide Coatings: Demonstration of addressed DNA delivery.

 

Skatīt vairāk.

Zarins_1VAKS Influence of chemisorption products of carbon dioxide and water vapour on radiolysis of tritium breeder.

 

Skatīt vairāk.

 

LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta 2014. gada nozīmīgākās
publikācijas

Letters_Microbiol_1VAKS The influence of stevia glycosides on the growth of Lactobacillus reuteri strains.

 

Skatīt vairāk.

Microbiology _1VAKS Survival kit of Saccharomyces cerevisiae for anhydrobiosis.

 

Skatīt vairāk.

Oxygen _1VAKS Structure of the Zymomonas mobilis respiratory chain.

 

Skatīt vairāk.

Chemico_biological_Interactions DNA-binding studies of AV-153, an antimutagenic and DNA repair-stimulating derivative of 1,4-dihydropiridine.

 

Skatīt vairāk.

Effects of woodchip_Ecotoxicology_1VAKS The effects of woodchip- and straw-derived biochars on the persistence of the herbicide 4-chloro-2-methylphenoxyacetic acid (MCPA) in soils.

 

Skatīt vairāk.

 

LU Akadēmiskās bibliotēkas 2014. gada nozīmīgākās publikācijas

Kocere Venta. Harkovas ievērojamais arhitekts Jūlijs Caune (1862-1930).

 

Skatīt vairāk.

EPSON scanner image Taimiņa Aija. Rīgas Gutenbergs jeb Rīgas pirmajai tipogrāfijai – 425.

 

Skatīt vairāk.

Etnogrāfs un kultūrvēsturnieks Saulvedis Cimermanis.

 

Skatīt vairāk.

 

LU Bibliotēkas 2014. gada nozīmīgākās publikācijas

Profesors Dr. ing. h. c. Mārtiņš Bīmanis: dzīve un darbs.

 

Skatīt vairāk.

EPSON scanner image Profesors Dr. chem. Mārtiņš Prīmanis: dzīve un darbs.

 

Skatīt vairāk.

Profesors Dr. med. Mārtiņš Zīle: dzīve un darbs.

 

Skatīt vairāk.

 

LU Botāniskā dārza 2014. gada nozīmīgākās publikācijas

Sparinska Anta. Rugosa grupas rožu hibrīdu bioloģiskā daudzveidība.

 

Skatīt vairāk.

 

LU Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavas “Babīte” 2014.
gada nozīmīgākās publikācijas

Kondratovičs Rihards. Jaunākās brīvdabas rododendru šķirnes.

 

Skatīt vairāk.

Kondratovičs Rihards. Jaunumi brīvdabas rododendru selekcijā.

 

Skatīt vairāk.

Kondratovičs Rihards. Jaunas siltumnīcu acāliju šķirnes.

 

Skatīt vairāk.

 

 

LU Zinātņu un tehnikas vēstures muzeja 2014. gada nozīmīgākās publikācijas

Vilks Ilgonis. Astronomijas vārdnīca.

 

Skatīt vairāk.

Theodor-Litt-Jahrbuch_1VAKS_apgriezts

Krūze Aīda, Sproģe Ieva. Das Wirken J. G. Herders im Kontext der Bildungsgeschichte Lettlands.

 

Skatīt vairāk.

Rudzīte Mudīte. Ziemeļu upespērlene Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758) Latvijā: izplatība, populāciju ekoloģija upju baseinu kontekstā un sugas izdzīvošanas iespēju novērtējums.

 

Skatīt vairāk.

Крузе Аида. Книги для чтения азбуки на латышском языке в XVII-XVIII вв.: от церковного содержания к светскому.

 

Skatīt vairāk.