MF_2ATTELS

Dr.med. S. Kupča 3. Eiropas Pediatrijas biedrības Akadēmijas kongresā (The 3rd Congress of the European Academy of Paediatric Societies), 2010, Kopenhāgenā, Dānijā

Dr.med. Sarmīte Kupča par publikāciju:

MF_1ATTELS

Dr.med. S. Kupča Minesotas Zinātnes muzejā (Science Museum of Minnesota), ASV, strādājot šūnu laboratorijā

“Aptaukošanās biežums bērniem ir strauji palielinājies visā pasaulē pēdējās dekādēs, radot nopietnas veselības un sociālās problēmas, kas būtiski pazemina dzīves kvalitāti un dzīvildzi. Aptaukošanās bērniem Latvijā, kā problēma, katru gadu kļūst arvien aktuālāka. Bērni ir mūsu nākotne, tādēļ svarīgi, lai bērni būtu veseli un laimīgi.

Līdz šim bērnu aptaukošanās un tās cēloņi Latvijā ir maz pētīti. Būtiski ir izzināt iespējamos riska faktorus un cēloņus aptaukošanās attīstībā, lai iespējami novērstu aptaukošanās attīstīšanos un seku rašanos un no tā izrietošo dzīvildzi ierobežojošo slimību attīstību. Tomēr nav viens konkrēts aptaukošanās attīstīšanās iemesls, tas ir vairāku apstākļu kopums, kuru rezultātā attīstās aptaukošanās. Darbā tiek analizēti iespējamie ārējie faktori, kā arī iekšējie faktori, kuri varētu būt par iemeslu bērnu aptaukošanās attīstībai.

Šajā darbā tika noteikta aptaukošanās izplatība Latvijā, kā arī pētīti iespējamie riska faktori aptaukošanās attīstībā. Tika atklātas ģenētiskas izmaiņas 14. Hromosomā bērniem ar aptaukošanos, kas ir saistīts ar palielinātu bērnu skaitu ar aptaukošanos Latvijas populācijā. Būtiski, ka tika atklāta palielināta iekaisuma mediatoru un leptīna koncentrācija asinīs, kā arī interleikīna 6 un bērnu adipozitātes korelācija. Nozīmīgi, aptaukošanās izplatība sākumskolās tika novērota 8,8% bērnu, un vienīgais bērns ģimenē tika identificēts kā ārējais riska faktors.”

 

Citas publikācijas par pētījuma tematu

Hindawi Publishing Corporation. Association of Obesity with Proteasomal Gene Polymorphisms in Children.

 

Publikācijas bibliogrāfiskais apraksts

Kupča, Sarmīte Aptaukošanās bērniem Latvijā un ar to saistītie riska faktori : promocijas darbs doktora zinātniskā grāda iegūšanai medicīnā, pediatrijas apakšnozarē / Sarmīte Kupča ; [darba vadītāja: Ingrīda Rumba-Rozenfelde] ; Latvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte. Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. 129 lp.