i_ivanovs3

Notiek operācija ar jauno metodi

Dr.med. Igors Ivanovs par publikāciju:

Dr.med. Igors Ivanovs Beļģijas kongresā, 2012. gadā

“Mūsdienās laparoskopiska holecistektomija ir izvēles ārstēšanas metode žultsakmeņu slimības gadījumā. Galvenās problēmas pēcoperācijas periodā ir pēcoperācijas stress un sāpes, slikta dūša un vemšana. Viens no veidiem kā samazināt centrālās nervu sistēmas aktivāciju ir lokālās anestēzijas lietošana. Lokālā anestēzija arī palīdz samazināt sāpes pēcoperācijas periodā, būtiski uzlabot pēcoperācijas perioda gaitu un samazināt morbiditāti.

Intraoperatīvas intraperitoneālas lokālās anestēzijas lietošana operācijas laikā papildus vispārējai narkozei ir jauna metode, kura pagaidām pasaulē nav plaši lietota. Ir dati, ka intraperitoneāla anestēzija var samazināt pēcoperācijas sāpes, stresu, samazināt analgētisku līdzekļu lietošanu pēcoperācijas periodā un palielināt pacienta komfortu. Tomēr intraperitoneālās anestēzijas efekts ir atkarīgs no daudziem faktoriem: no anestētiķa devas, ievadīšanas veida, ievadīšanas laika, no līdzekļa koncentrācijas un ievadīšanas vietas.

Mūsu pētījumā aprakstīta jauna preventīva, intraoperatīva žultspūšļa gultnes infiltrācijas metode ar lokālās anestēzijas līdzekli pirms žultspūšļa disekcijas no aknām laparoskopiskās holecistektomijas laikā. Pasaules literatūrā nav datu par šīs metodes lietošanu laparoskopiskās holecistektomijas laikā.

Veicot pētījumu mēs pierādījām, ka pacientiem, kuriem tiek lietota intraoperatīva lokālā anestēzija, pēcoperācijas periodā samazinās sāpes, nepieciešamība pēc pretsāpju līdzekļiem un pēcoperācijas gultas dienu skaits slimnīcā. Ir vērojama ātrāka pacientu rehabilitācija, kā arī pozitīvs ekonomiskais efekts, jo samazinās ārstēšanās izmaksas.

Pētījuma laikā tika izstrādāti vairāki jauninājumi, piemēram, pasaulē pirmo reizi:

  • lietota intraoperatīva žultspūšļa gultnes infiltrācija ar lokālās anestēzijas līdzekli;
  • lietota hidrauliskā atdalīšanas metode žultspūšļa atdalīšanai no aknu virsmas laparoskopiskās holecistektomijas laikā;
  • izstrādāta jauna atraumatiskā adata žultspūšļa gultnes infiltrācijai;
  • izstrādāts šķīdums, ko var lietot orgānu hidrauliskai atdalīšanai un kas samazina potenciālu asiņošanu no preparējamām virsmām.

   

  Foto operācijas laikā, metodes pielietošana

   

  Pētījums tika atzīts kā nozīmīgs arī starptautiskā līmenī, ir saņemta balva par vienu no labākām prezentācijām Eiropas kongresā 20th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES) Beļģijā. Briselē. 2012. gadā.

  Patents. Ivanovs, I., Mihelsons, M., Boka, V., Saba, M. (2012). „Žultspūšļa gultnes infiltrācijas adata”. Patents LV 14475 B. Latvija. Int. Cl. A61B17/34. 20.06.2012. Par to saņemts apbalvojums: 2012.g. Atzinums par vienu no labākām prezentācijām 20th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES). Prezentācija bija par LV Patents Nr.13640 Endoskopiskais adatu turētājs. Apbalvojums tika pasniegts 2012.g. 20th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES). Brisele, Beļģija. 20.06.2012.-23.06.2012.


   

  Publikācijas bibliogrāfiskais apraksts

  Ivanovs, Igors, Jaunas lokālās un sistemiskās terapijas metodes žultsceļu ķirurģijā : promocijas darbs doktora grāda iegūšanai medicīnā, apakšnozare: ķirurģija / Igors Ivanovs ; darba zinātniskais vadītājs Māris Mihelsons ; [recenzenti: Dains Krieviņš, Genādijs Trofimovičs, Gintautas Brimas] ; Latvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte. Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. 83 lp.