Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

Torgāns Kalvis. Civilprocesa likuma komentāri – trešā daļa.

Civilprocesa likuma komentāri / sagatavojis autoru kolektīvs K. Torgāna zinātniskajā redakcijā ; redaktore S. Terihova ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska. Rīga : Tiesu nama aģentūra, 2011- sēj. : tab. ; 23 cm. ISBN 9789984790893 (1).

Anotācijas

LU Juridiskā fakultāte. “Tiesu namu aģentūra” izdevusi CIVILPROCESA LIKUMA KOMENTĀRI. III daļu.

Jurista vārds. Tiesu namu aģentūra izdevusi Civilprocesa likuma komentāru III daļu.

 

Izdevuma atvēršanas svētki

Jurista vārds. Tiesu namu aģentūra izdevusi Civilprocesa likuma komentāru III daļu.

Jurista vārds. Ar “triloģiju” noslēdzies Civilprocesa likuma komentāru projekts.

 

Konference par Civilprocesa aktuālajiem jautājumiem. 1. daļa.

 

Konference par Civilprocesa aktuālajiem jautājumiem. 2. daļa.

 

Foto no izdevuma atvēršanas svētkiem