Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

Segliņš Valdis. Gaidīšanas svētki: pasaules gala prognozes un rituāli.

Segliņš, Valdis, Gaidīšanas svētki : pasaules gala prognozes un rituāli / Valdis Segliņš. Rīga : RTU izdevniecība, 2014. – 133 lpp. : il., diagr. ; 25 cm. ISBN 9789934105548.

Dr.geol., prof. Valdis Segliņš par publikāciju: “Gaidīšanas svētki: pasaules gala prognozes un rituāli”:

seglins

Profesors, ģeoloģijas zinātņu doktors Valdis Segliņš. Foto: Sarmīte Livdāne, LU muzejs

“Cik tālu tas mūsdienās ir zināms, pēdējo divu tūkstošu gadu laikā pasaules gals ir solīts jau vismaz 240 reižu. Tas ir visai cerīgi un ļauj droši uzticēties visiem tiem aprēķiniem, ka arī šoreiz tie, kā arī visi pareģojumi būs aplami. Ja nu kādam, izlasot neskaitāmo pasaules galu sarakstu, – un nupat pasaules gals tiek prognozēts ik gadu –, rodas jautājums, kāpēc visi līdz šim pareģotie pasaules gali ir beigušies laimīgi, bez masveida iznīcināšanas, atbilde meklējama Bībelē, kurā teikts: neviens cilvēks nezinās to dienu… Tomēr vēl nenojaušot par šo atklāsmi, 634. gadā pirms mūsu ēras senie romieši bija pārliecināti par pilsētas (un arī visas pasaules) bojāeju tās dibināšanas 120. gadadienā.

No pasaules gala nevar izvairīties, no tā nevar izbēgt, tas, ko ir iespējams izdarīt, – ir iemācīties izdzīvot, pārciest šo briesmu pilno notikumu. Pēc mūsu domām, arī pret pasaules galu attieksmei ir jābūt pozitīvai – tas ir iespējams, un tāpēc būtu pareizi kaut nedaudz pievērsties izplatītākajiem mītiem, pieņēmumiem, aizspriedumiem un paniku raisošām bailēm. Mūsu dzīves veids un bezgalīgā dzīšanās pakaļ dažādām maldugunīm reiz taču beigsies un kāpēc gan ne ar krāšņu ballīti – pasaules galu. Tomēr paliek jautājums – kas notiks nākamajā dienā pēc pasaules gala?

Pasaulē ir bezgalīgs daudzums ļoti retu novērojamu dabas parādību, kuras vairākumam ir vienaldzīgas un paliek nepamanītas, citiem tās kļūst par atklājumu, bet vēl kādai daļai – par ļaunumu vēstošu ilūziju. Tomēr gandrīz visas šīs dabas parādības ir apzinātas un tām ir zināms skaidrojums, daudzas no tām ir prognozējamas. Visai neliela daļa sakņojas sabiedrības domāšanas veidā un vēsturiskajā pieredzē, kas attiecas uz laika periodu, kad pati daba bija pārdabisku spēku iemiesojums un risinājums jau arī šajā gadījumā ir tas pats – pētīt un izprast dabā notiekošo un ar to arī rēķināties. 

Grāmata tapa ļoti ilgi, pa drumslām vācot atsevišķos faktus un notikumus, no kuriem vairākums pēc pārbaudēm neapstiprinājās, līdz tika savākts pietiekami daudz datu, notikumu aprakstu un faktu, lai tie varētu kļūt par pamatu grāmatai. Savas korekcijas ieviesa 2012. gada pasaules gala gaidīšana, kas lika pārstrādāt izdevumu no akadēmiska, ar simtiem norāžu uz datu un notikumu aprakstu avotiem, par labu vienkāršotam, vietām pat populāram izklāstam plašākam lasītāju lokam.” 

 

Valdis Segliņš. Gaidīšanas svētki. Pasaules gala prognozes un rituāli.

Valdis Segliņš. Iznākusi grāmata „Gaidīšanas svētki. Pasaules gala prognozes un rituāli”.

Ilustrēta zinātne. Jauna grāmata.

Izdevuma saturs

 

Lekcija “Pasaules gals – mīts vai realitāte?”

Latvijas Universitāte. LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte aicina uz atklāto lekciju “Pasaules gals – mīts vai realitāte?

 

Intervija ar autoru

Kāpēc cilvēki gaida pasaules galu? Saruna ar LU Ģeogrāfijas fakultātes profesoru Valdi Segliņu.

Valdis Segliņš: Šoreiz vēl ne.