Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

Briede Agrita. Variability and trends in daily minimum and maximum temperatures and in the diurnal temperature range in Lithuania, Latvia and Estonia in 1951-2010.

Publikācijas e-versija

 

Dr.geogr., asoc.prof. Agrita Briede, prof. Egidijus Rimkus sadarbības projekta sanāksmē

Dr.geogr., asoc.prof. Agrita Briede par pētījumu:

“Veiktajam kopīgajam pētījumam ir būtiska nozīme Baltijas valstu klimata mainības rakstura izpratnei, jo šādā griezumā ikdienas maksimālās un minimālās temperatūras  nebija skatītas nevienā no trim Baltijas valstīm. Neapšaubāmi, ka tieši maksimālās un minimālās temperatūras un to diennakts svārstības ikdienas dzīvē cilvēkiem ir svarīgākas nekā vidējās dienas temperatūras, jo tieši tās ietekmē cilvēka pašsajūta un komfortu konkrētajā laika brīdī. Pētījumam tika izvēlētas kopumā 47 meteoroloģiskās stacijas par laika periodu no 1951.-2010.gadam, kas atšķiras pēc to novietojuma attiecībā pret Baltijas jūru un augstumu virs jūras līmeņa. Diennakts temperatūras amplitūda (DTA) tika aprēķināta kā starpība starp diennakts maksimālo un minimālo temperatūru. Visas izvēlētās novērojumu stacijas tika sadalītas divās grupās- kontinentālās un maritīmās novērojumu stacijas (līdz 5 km no piekrastes), jo ir zināms, ka diennakts temperatūru gaita šajos novietojumos ir atšķirīga. Pētījumā tika izvērtēti šādi parametri: vidējā maksimālā temperatūra, absolūtā maksimālā, vidējā minimālā un absolūtā minimālā.

Pētījumu rezultāti apliecināja, ka DTA ir atšķirīga dažādās sezonās un mēnešos. Baltijas valstu griezumā DTA samazināšanos konstatējām tikai ziemas mēnešiem un jūnijam. Izteiktāks pozitīvs DTA trends tika iegūts aprīļa mēnesim un mazāk izteikts maija mēnesim. Gada vērtībām izmaiņas netika konstatētas.

Statistiski nozīmīgas pozitīvas izmaiņu līknes jeb trendi maksimālajām un minimālajām temperatūrām tika iegūti marta, aprīļa, maija, jūlija un augusta mēnesim, kā arī gada vērtībām. Minimālo temperatūru ievērojams pieaugums raksturīgs ziemas sezonai, turpretim maksimālo temperatūru pieaugums- pavasarim.

Pētījums apliecināja, ka kopumā klimata pasiltināšanās izteiktāka ir Baltijas valstu ziemeļdaļā, t.i., Igaunijas teritorijā. Starpības starp diennakts maksimālo un minimālo temperatūru maritīmās un kontinentālās stacijās ir lielāka tieši siltajā periodā, t.i.,  no aprīļa līdz augustam. Vismazākās DTA tika fiksētas izteikti maritīmās novērojumu stacijās reģiona ziemeļdaļā.

No Latvijas puses pētījums tika veikts ar LZP granta Nr.526/2013 finansiālu atbalstu.”

 

Anotācijas:

SAO/NASA ADS Physics Abstract Service. Variability and trends in daily minimum and maximum temperatures and in the diurnal temperature range in Lithuania, Latvia and Estonia in 1951-2010.

WorldWideScience.org. Variability and trends in daily minimum and maximum temperatures and in the diurnal temperature range in Lithuania, Latvia and Estonia in 1951-2010.

Science.gov. Variability and trends in daily minimum and maximum temperatures and in the diurnal temperature range in Lithuania, Latvia and Estonia in 1951-2010.

Infona. Variability and trends in daily minimum and maximum temperatures and in the diurnal temperature range in Lithuania, Latvia and Estonia in 1951–2010.

AuthorMapper. Variability and trends in daily minimum and maximum temperatures and in the diurnal temperature range in Lithuania, Latvia and Estonia in 1951–2010.

Findplus. Variability and trends in daily minimum and maximum temperatures and in the diurnal temperature range in Lithuania, Latvia and Estonia in 1951-2010.

CNKI SCHOLAR. Variability and trends in daily minimum and maximum temperatures and in the diurnal temperature range in Lithuania, Latvia and Estonia in 1951–2010.

 

Lekcija par pētījuma tematu

Jaagus Jaak, Briede Agrita, Rimkus Egidijus. Variability and trends in daily minimum and maximum temperatures and in diurnal temperature range in Lithuania, Latvia and Estonia.

 

Intervija ar autori

lsm.lv. Klimata pārmaiņas rosina jaunas inovācijas un attīstību.

 

Publikācijas bibliogrāfiskais apraksts

Variability and trends in daily minimum and maximum temperatures and in the diurnal temperature range in Lithuania, Latvia and Estonia in 1951-2010 / Jaagus Jaak, Briede Agrita, Rimkus Egidijus, Remm Kalle // Theoretical and Applied Climatology. 0177798X Vol.118, N 1/2 (2014), p.57-68, DOI: 10.1007/s00704-013-1041-7