Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

Cēbers Andrejs. Poiseuille flow of a Quincke suspension.

Cēbers, Andrejs. Poiseuille flow of a Quincke suspension / Andrejs Cebers. – Bibliogr.: p.032305-5 // Physical Review E: Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics. 1539-3755 Vol.90, N 3 (2014), DOI: 10.1103/PhysRevE.90.032305.

Dr.habil.phys., prof. Andrejs Cēbers par publikāciju:

cebers

Dr.habil.phys., prof. Andrejs Cēbers. Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs

“Eksperimentāli dielektrisku daļiņu spontānas rotācijas efektu vāji vadošos šķidrumos 19. gs. beigās atklāja vācu fiziķis G.Kvinke. Šīs parādības teorētisks modelis tika izveidots 1980. gadā (A.O. Cebers, Fluid Dynam., 15, 245 (1980)). Vienlaicīgi tika paredzēta virkne jaunu efektu šādu daļiņu suspensijās – negatīvās viskozitātes efekts, ko izraisa daļiņu rotācijas sinhronizācija, to izsauktās pārneses parādību izmaiņas u.c. Daļa no šiem efektiem šobrīd ir apstiprināti eksperimentāli. Tajā pat laikā pats sinhronizācijas parādības mehānisms palika neskaidrs. Tas tika noskaidrots divās 2014 g. publikācijās (M. Belovs, A. Cēbers, Phys.Rev.E, 89, 052310 (2014); A. Cēbers, Phys.Rev.E, 90, 032305 (2014)), izveidojot kinētisku modeli, kurš apraksta daļiņu rotācijas plakņu sakārtotību telpā. Šobrīd uz dotās pieejas pamata tika atrisināta virkne aktuālu jautājumu, kā, piemēram, nefizikālu ātruma lauku singularitāšu veidošanās Kvinkes suspensiju plūsmās (A. Cēbers, Phys.Rev.E, 90, 032305 (2014)). Jāpiezīmē, ka Kvinkes suspensijas kā aktīvas sistēmas modelis paver jaunas iespējas aktīvu sistēmu fizikā (putnu, zivju bari, baktēriju suspensijas u.c.), kuras šodien tiek ļoti intensīvi pētītas visā pasaulē. Īpašu interesi izsauc nelineāru viļņu parādības šajās sistēmās, kuras šobrīd ir viens no pētījumu virzieniem mīkstu materiālu fizikā, kuri norit teorētiskās fizikas katedras magnētisku mīkstu materiālu laboratorijā.”

American Physical Society. Poiseuille flow of a Quincke suspension:
“The controversy of models of dielectric particle suspensions with antisymmetric stress, which predict a nonphysical cusp of the velocity profile in plane Poiseuille flow under the action of the electrical field, is resolved. In the mean-field approximation, the nonlinear kinetic equation is derived for coupled due to the flow translational and rotational motion of the particles. By its numerical solution, it is shown that the velocity profile is smeared due to the translational diffusion of the particles with opposite directions of rotation. The obtained results for the velocity profiles and flow rates as a function of the electric field strength are in qualitative agreement with the existing experimental results.”