Dr. oec. asoc. prof. Ramona Rupeika-Apoga. Foto: Latvijas Banka

Publikācijas e-versija

 

Dr.oec., asoc.prof. Ramona Rupeika-Apoga par publikāciju:

“Baltijas valstu finanšu tirgus pēdējos gados ir būtiski mainījies, arvien vairāk palielinoties alternatīvo investīciju nozīmei: pieaugot jaunizveidoto uzņēmumu (startups) daudzumam, kas pārsvarā izmanto sēklas (seed) un sākumposma investīcijas. Bet kas sagaida Baltijas valstīs nākotnē? Vai vietējie uzņēmēji ir spējīgi piesaistīt finansējumu lieliem projektiem specifiskās nozarēs? Cik konkurētspējīga ir Latvija salīdzinot ar parējām Baltijas valstīm? Vai Baltijas valstis ir konkurenti savā starpā vai ir jāapvieno spēks, lai iekarotu globālo tirgu?  Šos un citus jautājumus uzdod sev uzņēmēji, apzinoties, ka jauni finansējuma iegūšanas veidi var būt daudz izdevīgāki un pieejamāki mazajiem un vidējiem uzņēmējiem.  

Mūsdienās ideja par uzņēmējdarbības uzsākšanu izskan aizvien biežāk, bet lai ideju realizētu praksē, ir nepieciešams finansējums. Jaundibināto uzņēmumu skaits Latvijā salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir palicis nemainīgs, vai jaunos uzņēmējus kavē finansējuma trūkums?  Finansējuma trūkums ir galvenais šķērslis daudziem MVU, kuriem ir augsts attīstības potenciāls un kuri var būt inovatīvi, taču tiem pietrūkst iespēja ekonomiski pamatot finanšu nepieciešamību un saņemt atbilstošu finansējumu (kredītu, grantu u.t.l.).

Raksts “Finansējuma pieejamība: Baltijas finanšu tirgos” ir tikai viens no rakstiem, kas palīdzēs vietējiem investoriem un finansējuma piesaistītājiem smelties specifiskās zināšanas, lai izietu uz ārējiem tirgiem un būt konkurētspējīgiem.”

ScienceDirect. Access to Finance: Baltic Financial Markets.

 

Prezentācijas par pētījuma tematu

Ramona Rupeika-Apoga. Access to finance: Baltic financial markets. (audio)

Makroekonomika.lv. Kreditēšana Latvijā – teorija un realitāte.

 

Publikācijas bibliogrāfiskais apraksts

Rupeika-Apoga, Ramona. Access to finance : Baltic financial markets / Ramona Rupeika-Apoga. – References: p.190-191 // Procedia Economics and Finance. – ISSN 2212-5671. – Vol.9 : The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World (EBEEC 2013) (2014), p.181-192 : fig., DOI: 10.1016/S2212-5671(14)00019-7.

 

Foto no Latvijas Bankas pasākuma “Ekspertu sarunas: kreditēšana Latvijā”