Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

Bičevskis Jānis, Ceriņa-Bērziņa Jana, Karnītis Edvīns, Karnītis Ģirts. Transparent model for state management: chapter 5.

Transparent model for state management : chapter 5 / Janis Bicevskis, Jana Cerina-Berzina, Edvins Karnitis, Ģirts Karnītis. – (General issues in government e-strategic transformation). – Bibliogr.: p.103 // Government e-strategic planning and management : practices, patterns and roadmaps / ed. Leonidas G. Anthopoulos, Christopher G. Reddick. – (Public administration and information technology ; vol.3). – Heidelberg : Springer, 2014. – P.83-103.

Asoc.prof. Ģirts Karnītis par publikāciju:

karnitis

LU Datorikas fakultātes asoc.prof. Ģirts Karnītis. Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs

“Šī publikācija savelk kopā vairākus pētījumu virzienus, kas tika izstrādāti DF vairāku gadu laikā. Tas ir pētījums par valsts un pašvaldības darbības efektīvāku modeli, pētījums par procesu modelēšanas plašāku pielietošanu, kā arī pētījums par dažādu avotu datu apvienošanu un efektīvāku pārlūkošanu. Katrā no šiem pētījumiem ir bijušas virkne publikāciju. Šī pētījuma sākums ir atspoguļots uzstāšanās laikā LU 68. zinātniskās konferences plenārsēdē ar referātu “Valsts attīstības plānošanas sistēma: šodienas situācija un iespējamais progress”. Pēc papildus pētījumu veikšanas šis pētījums ir publicēts kā grāmatas nodaļa. Esmu pārliecināts, ka ne tikai Latvijas, bet arī ārvalstu politikas plānotājiem šajā publikācijā ietvertās idejas būs derīgas, lai efektīvāk veiktu pārvaldību visos līmeņos – sākot ar vienu uzņēmumu un beidzot ar valsts līmeni.”

Springer Link. Transparent Model for State Management.

 

Plakāti

Pētījumi modeļu bāzēto arhitektūru attīstībā.

Arnicāns, J. Bičevskis, Ģ. Karnītis, Arnicāne, I. Medvedis. Modeļu bāzēto arhitektūru attīstība.