Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūta 2014. gada publikācijas

  1. Čekse, Ireta. The influence of teachers’ citizenship activities on students’ civic knowledge and skills / Ireta Cekse, Andrejs Geske. – : p.247-249 // The teacher of the 21st Century : quality education for quality teaching / ed.: Linda Daniela, Ineta Lūka, Lūcija Rutka, Irēna Žogla. – ISBN 9781443856126. – Cambridge Scholars, 2014. – P.239-249.
  2. Čekse, Ireta. Pilsoniskuma un rīcībspējas veidošanās izglītības procesā / Čekse Ireta, Andrejs Geske, Andris Grīnfelds // Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes / red.: J.Rozenvalds, A. Zobena. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458717. – -283.lpp.
  3. Ozola, Antra. Where does the difference between PIRLS 2006 and PISA 2009 results come from?/ Antra Ozola, Andrejs Geske. – Bibliogr.: p.80-81 // The teacher of the 21st Century : quality education for quality teaching / ed.: Linda Daniela, Ineta Lūka, Lūcija Rutka, Irēna Žogla. – ISBN 9781443856126. – Cambridge Scholars, 2014. – P.71-82 : fig.