Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

LU Zinātņu un tehnikas vēstures muzeja 2014. gada publikācijas

 1. Rudzīte, Mudīte. The freswater pearl mussel Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758) in Latvia : distribution, population ecology in the context of river basins as assessment of the survival possibilities : summary of doctoral thesis submitted for the degree of Doctor of Biology, subfield of Zoology / Mudīte Rudzīte ; supervisor T. Zorenko ; rev.: G. Sprinģe, A. Škute, S. Strāķe ; University of Latvia. Faculty of Biology. – Rīga : University of Latvia, 2014. – 41 lpp. : il., kartes, diagr., tab. – Bibliogrāfija: 8.-11., 36.-40. lpp.
 2. Rudzīte, Mudīte. Ziemeļu upes pērlene Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758) Latvijā : izplatība, populāciju ekoloģija upju baseinu kontekstā un sugas izdzīvošanas iespēju novērtējums : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai bioloģijas nozarē, apakšnozare: zooloģija / Mudīte Rudzīte ; zinātniskā vad. T. Zorenko ; rec.: G. Sprinģe, A. Škute, S. Strāķe ; Latvijas Universitāte. Bioloģijas fakultāte. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – 41 lpp. : il., kartes, diagr., tab. ; 22 cm. – Bibliogrāfija: 8.-11., 36.-40. lpp.
 3. Vilks, Ilgonis. Astronomijas vārdnīca : angļu-latviešu-krievu-vācu-franču-spāņu / Ilgonis Vilks ; [recenzents Andrejs Alksnis ; redaktore Ieva Zarāne ; vācu valodas terminu korektore Ieva Račko]. – [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – 270, [1] lpp. – Bibliogrāfija: [271] lpp. un rādītājs: 139.-240. lpp. – Vārdnīca satur 1502 astronomijas un kosmonautikas terminus sešas valodās un aptuveni 1000 debess objektu nosaukumus latviešu un angļu valodā. – Ievads latv. val., termini angļu, latviešu, krievu, vācu, franču, spāņu valodās.

  ***********************

 4. New research at Rinnukalns, a Neolithic freshwater shell midden in northern Latvia / Valdis Bērziņš, Ute Brinker, Christina Klein, Harald Lübke, John Meadows, Mudīte Rudzīte, Ulrich Schmölcke, Harald Stümpel, Ilga Zagorska // Antiquity. – ISSN 0003-598X – Vol.88, N 341 (2014), p.715-732. – URL: http://antiquity.ac.uk/ant/088/ant0880715.htm.
 5. Vilks, Ilgonis. Astronomijas terminoloģijas attīstība latviešu valodā 19. un 20. gadsimtā = Development of astronomy terminology in Latvian language during the 19th and 20th Centuries / Ilgonis Vilks. – Vēres: 196.lpp. – Kopsav. angļu val.: 196.lpp. // Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of sciences and museology / Latvijas Universitāte. – (Latvijas Universitātes raksti = Scientific papers University of Latvia / Latvijas Universitāte ; 800. sēj.). – ISBN 9789984459196. – (2014), 188.-196.lpp. : tab.
 6. Vilks, Ilgonis. Eiropas zinātnes garša : [par Eiropas zinātnes forumu ESOF 2014] / Ilgonis Vilks. – – Tiešsaistes raksts. – Nos. no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014. g. 11.sept. // Terra 2.0 [elektroniskais resurss]. – (2014, 9.jūl.), il. – Tiešsaistes portāls. – Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.lu.lv/terra2/raksti/t/28082/.
 7. Vilks, Ilgonis. Filaja piedzīvojumi uz komētas : [par Eiropas kosmiskās aģentūras starpplanētu zondes „Rosetta” nolaišanos uz Čurjumova – Gerasimenko komētas] / Ilgonis Vilks. – Tiešsaistes raksts. – Nos. no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2015. g. 19.janv. // Terra 2.0 (2014, 16.nov.), il. – Tiešsaistes portāls. – Pieejas veids: Tīmeklis URL: http://www.lu.lv/terra2/raksti/t/30211/.
 8. Vilks, Ilgonis. Fizika – quo vadis? : palūkosimies uz fizikas attīstību caur Nobela balvu prizmu / Ilgonis Vilks. – Tiešsaistes raksts. – Nos. no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014. g. 11.sept. // Terra 2.0 [elektroniskais resurss]. – (2014, 9.maijs), il. – Tiešsaistes portāls. – Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://www.lu.lv/terra2/raksti/t/27107/.
 9. Vilks, Ilgonis. Latvijas zinātnes plusi un mīnusi : Latvijas zinātnē ir neapšaubāmi izcili sasniegumi, tai pat laikā starptautiskais ekspertu vērtējums kopumā nav glaimojošs / Ilgonis Vilks. – Tiešsaistes raksts. – Nos. no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014. g. 11.sept. // Terra 2.0 [elektroniskais resurss]. – (2014, 26.apr.), il. – Tiešsaistes portāls. – Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://www.lu.lv/terra2/raksti/t/26870/.
 10. Vilks, Ilgonis. Mākoņu miglainā daba : kas to būtu domājis, ka govis, priedes, aļģes un baktērijas var ietekmēt mākoņu veidošanos!/ Ilgonis Vilks. – Tiešsaistes raksts. – Nos. no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014. g. 11.sept. // Terra 2.0 [elektroniskais resurss]. – (2014, 11.jūn.), il. – Tiešsaistes portāls. – Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://www.lu.lv/terra2/raksti/t/27680/.
 11. Vilks, Ilgonis. Šnobeļa balva : [par Nobela balvas parodiju, Antinobela balvu vai Šnobeļa balvu] / Ilgonis Vilks. – Tiešsaistes raksts. – Nos. no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2015. g. 19.janv. // Terra 2.0 (2014, 18.nov.), il. – Tiešsaistes portāls. – Pieejas veids: Tīmeklis URL: http://www.lu.lv/terra2/raksti/t/30222/.
 12. Vilks, Ilgonis. Vai spējam ietekmēt planētas klimatu? / Ilgonis Vilks. – Tiešsaistes raksts. – Nos. no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2015. g. 19.janv. // Terra 2.0 (2014, 6.dec.), il. – Tiešsaistes portāls. – Pieejas veids: Tīmeklis URL: http://www.lu.lv/terra2/raksti/t/30629/.
 13. Vilks, Ilgonis. Zinātniskā potenciāla audzēšana : Eiropas Savienības atbalstītā doktorantūras projektā Latvijas Universitātē doktora zinātnisko grādu iegūst arvien jauni zinātnieki / Ilgonis Vilks. – Tiešsaistes raksts. – Nos. no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014. g. 11.sept. // Terra 2.0 [elektroniskais resurss]. – (2014, 14.apr.), il. – Tiešsaistes portāls. – Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://www.lu.lv/terra2/raksti/t/26633/