Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

Крузе Аида. Книги для чтения азбуки на латышском языке в XVII-XVIII вв.: от церковного содержания к светскому.

Крузе, Аида. Книги для чтения азбуки на латышском языке в XVII-XVIII вв.: от церковного содержания к светскому = Reading books and primers in Latvian 17th-18th Centuries: from religious to secular content / А. Крузе, Э. Вугуле. – Список литературы: с.64-65 – Рез. на англ. яз.: с.52-53. – Tiešsaistes raksts. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2015.g. 20.janv. // Проблемы современного образования [elektronisks resurss]. – ISSN 2218-8711. – № 4 (2014), с. 52-65 : ил. – Tiešsaistes žurnāls. – Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://www.pmedu.ru/downloads/full-text/2014_4.pdf.

Publikācijas e-versija

 

Prof. Aīda Krūze par publikāciju:

Profesore, Dr. paed. Aīda Krūze Latvijas Universitātes 72. konferencē (Zinātņu vēstures un muzejniecības sekcija) 2014. gada 27. janvārī. Foto: Sarmīte Livdāne, Latvijas Universitātes muzejs

“2013. gadā, kad LU notika pedagoģijas vēsturnieku organizētā ISCHE 35. konference, tajā piedalījās prof. Vitālijs Bezrogovs no Maskavas, no kura saņēmām uzaicinājumu piedalīties zinātniskā konferencē Maskavā par mācību grāmatu nozīmi izglītības un kultūras vēsturē. Tā kā konference bija veltīta pirmajai Maskavā iespiestajai V. Burcova ābecei (1634), viņa ieteikums bija gatavot referātus par pirmajām ābecēm latviešu bērniem, kā arī atklāt savu pieredzi mūsdienu mācību grāmatu izveidē. Konferencē nolasītie referāti tika iekļauti zinātnisko rakstu krājumā “Проблемы современного образования” kurā var lasīt LU mācībspēku rakstus: Irēna Žogla, Aija Tūna “Источник познаний ребенка: есть ли среди них учебник? = The sources of a child’s knowledge: is the textbook among them?” (81.-97. lpp.) un Baiba Kaļķe, Elita Stikute “Современные учебные комплекты по литературе в Латвии = Modern literature study aid sets in Latvia” (66.-80. lpp.).””

 

Predu. Книги для чтения и азбука на латышском языке в XVII–XVIII вв.: от церковного содержания к светскому.

 

2014. gada 9. oktobrī dalība konferencē ““Начало учения детям…”. Роль книги для начального обучения в истории образования и культуре” (“The source of child’s learning…”: the role of primers and basal readers through time and cultures), 8.-12.oktobris, 2014 (Maskava, Krievija) ar tematu “Книги для чтения на латышском языке XVII-XVIII вв.: от религиозного к светскому содержанию” (Basal readers in Lettish of the XVII-XVIII centuries: from religious to secular contents)

Konferences programma krievu val.

Konferences programma angļu val.

Konferences tīmekļa vietne krievu val.

Konfereces tīmekļa vietne angļu val.

 

Foto no konferences

 

Autoru foto