Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

Profesors Dr. med. Mārtiņš Zīle: dzīve un darbs.

Zile_1VAKS

Profesors Dr. med. Mārtiņš Zīle : dzīve un darbs / sast.: Daina Gavare, Aija Putniņa ; zin. redaktors Māris Baltiņš ; bibliogr. red. Jana Klebā ; angļu val. tulk. Rasma Mozere, krievu val. tulk. Larisa Ponomarjova, latviešu val. tulk. Ieva Sproģe, vācu val. tulk. Felikss Lintners ; LU Bibliotēka. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014 – 256 lpp.: il. – (Latvijas Universitātes rektori). – Teksts latviešu, angļu, vācu un krievu valodā. – “Latvijas Universitātei – 95”–Uz vāka.

Publikācijas e-versija

 

Rencenzija

Izglītība un Kultūra. Mārtiņdienā atver trīs LU rektoriem – M.Zīlem, M.Bīmanim un M.Prīmanim – veltītās grāmatas.

  • Mārtiņdienā atver trīs LU [Latvijas Universitātes] rektoriem – M. Zīlem, M. Bīmanim un M.Prīmanim – veltītās grāmatas // Izglītība un Kultūra. – ISSN 1407-4036. – Nr.20 (2014, 20.nov.), 24.lpp.

 

Ziņas par izdevumu

LU Bibliotēka. Biobibliogrāfija.

 

Sastādītāja Daina Gavare par izdevumu:

“Biobibliogrāfija “Profesors Dr. med. Mārtiņš Zīle: dzīve un darbs” ir viena no septiņām grāmatām, kas veltītas pirmskara Latvijas Universitātes (LU) rektoriem un izdotas sērijā „ LU rektori”  un ieņem būtisku un līdz šim neizvērtētu lomu LU izveides un  zinātņu attīstības jomā, iepazīstinot ar rektora dzīvesgājumu, akadēmisko darbību un publikācijām.

Profesors M. Zīle  bija LU rektors no 1927. līdz 1929.gadam. Paralēli  saviem tiešajiem pienākumiem,  M.Zīle daudz enerģijas un pūļu veltījis darbojoties dažādās ar veselības aizsardzību saistītās sabiedriskās organizācijās. Viens no svarīgākajiem M. Zīles nopelniem medicīniskās prakses attīstīšanā un nostiprināšanā LU ir Iekšķīgo slimību klīnikas izveide un  medicīniski filozofisko ideju paušana. Īpašu nozīmību un  starptautisku rezonansi ieguva M. Zīles organizētie medicīniskās sintēzes kongresi Rīgā un ārzemēs.

Grāmatas “Profesors Dr. med. Mārtiņš Zīle: dzīve un darbs” tapšanas laikā  tika apzināti dokumenti un fotomateriāli gan Latvijas Nacionālā  arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva un Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvā, gan P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā.  Profesora dzīves stāstu papildina   mazmeitas Irinas Kīsmanes-Zīles atmiņu stāsts par vectēvu – spēcīgu, prasīgu un ar vairākiem talantiem apveltītu personību, kurš pat dzīves izšķirīgos brīžos spējis saglabāt mieru un pašcieņu. Grāmata ir nozīmīgs papildinājums augstākās izglītības un LU Medicīnas fakultātes  vēstures materiālu  izpētes laukā.”

 

Dr.habil. med. Māris Baltiņš, izdevuma ,,Profesors Dr. med. Mārtiņš Zīle : dzīve un darbs” zinātniskais redaktors:
“Viens no bibliotēkas darbības virsuzdevumiem ir nodrošināt pagātnes saikni ar mūsu dienām. Lai LU vēstures faktus padarītu par ikvienam nozīmīgiem notikumiem, un tās attīstībā nozīmīgus cilvēkus par no jauna iepazītām personībām, LU Bibliotēka ir 2014. gadā laidusi klajā triju pirmskara rektoru (Mārtiņa Zīles, Mārtiņa Bīmaņa un Mārtiņa Prīmaņa) dzīvei un darbam veltītas grāmatas. Noslēdzies septiņiem pirmajiem rektoriem veltīto darbu cikls, ļaujot 2015. gadā pievērsties citiem izciliem LU mācībspēkiem.”

 

Atsauksmes par izdevumu, tā nozīmi no sarakstes ar radiem

No sarakstes ar M. Zīles Vācijā dzīvojošo mazmeitu Irinu Kīsmani-Zīli

“Ar ļoti lielu prieku pirms dažām dienām saņēmu lielo paku ar grāmatu eksemplāriem. Tas bija ļoti patīkams pārsteigums.  Grāmatas ir brīnišķīgas, kāds cēls, elegants izkārtojums, patiesi skaists papīrs. Vēlu, protams, tikai to labāko! Labs sadalījums, pārskats, un brīnišķīgs Jūsu priekšvārds, no manis liela pateicība. Mans vectēvs zina pavisam noteikti, ko Jūs esat visi par viņu uzrakstījuši, un noteikti priecājas par to. Jūs esat patiesi labu un lielu darbu veikusi, par to no visas sirds varu apsveikt Jūs! Ikdienā, protams, izmantoju vācu valodu, bet centīšos kaut ko palasīt latviski. Fotogrāfijas ir labi izvēlētas, sakārtotas, nav par daudz.”

 

Preses relīze

Latvijas Universitāte. Mārtiņdienas noskaņās Latvijas Universitātes Bibliotēkā atzīmēti LU rektoriem veltītie grāmatu atvēršanas svētki.

 

Atsauksmes par pasākumu

LATABA. Godinot rektorus, Latvijas Universitātes Bibliotēkā aizvadīti grāmatu atvēršanas svētki.

Alojas novads. Grāmatas „Profesors Mārtiņš Zīle” atvēršanas svētki Latvijas Universitātes bibliotēkā.

Auseklis. Izdota grāmata par alojieti Mārtiņu Zīli.

LU Bibliotēka. Iznācis LU Bibliotēkas Jaunumu jaunākais numurs.

 

Dr. habil. med. Māra Baltiņa uzruna LU rektoriem

Foto no izdevumu atvēršanas svētkiem