Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

Profesors Dr. ing. h. c. Mārtiņš Bīmanis: dzīve un darbs.

Bimanis_1VAKS

Profesors Dr. ing. h. c. Mārtiņš Bīmanis : dzīve un darbs / [sastādītāja Jana Klebā ; izdevuma redaktore Iveta Gudakovska, bibliogrāfiskā redaktore Sandra Ranka ; rakstus tulkojušas: angļu val. Rasma Mozere, krievu val. Santa Atvare] ; Latvijas Universitātes Bibliotēka. – [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – 221 lpp. : il., portr., faks. – (Latvijas Universitātes rektori) – Bibliogrāfija: 169.-212. lpp. un rādītājs: 213.-221. lpp. – Teksts latviešu, angļu un krievu valodā. – “Latvijas Universitātei – 95”–Uz vāka. – Pieejams elektroniskā formā: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2952

Publikācijas e-versija

 

Rencenzija

Izglītība un Kultūra. Mārtiņdienā atver trīs LU rektoriem – M.Zīlem, M.Bīmanim un M.Prīmanim – veltītās grāmatas.

  • Mārtiņdienā atver trīs LU [Latvijas Universitātes] rektoriem – M. Zīlem, M. Bīmanim un M.Prīmanim – veltītās grāmatas // Izglītība un Kultūra. – ISSN 1407-4036. – Nr.20 (2014, 20.nov.), 24.lpp.

 

Ziņas par izdevumu

LU Bibliotēka. Biobibliogrāfija.

 

Sastādītāja Jana Klebā par izdevumu:

“Latvijas Universitātes rektori ir nozīmīgas personības Latvijas vēsturē, jo devuši lielu ieguldījumu akadēmiskās vides, zinātnes un Latvijas valsts attīstībā. Apkopojot vēsturisko mantojumu  Latvijas Universitātes Bibliotēkas  sagatavotais izdevums “Profesors Mārtiņš Bīmanis : dzīve un darbs” ir veltīts LU rektoram un inženierim Mārtiņam Bīmanim.  Pirmo reizi ir iznākusi grāmata, kas veltīta izcilam  inženierzinātņu pārstāvim, kurš veicis nozīmīgus pētījumus un izveidojis vienu no modernākajām laboratorijām tā laika Eiropā. Grāmata ir nozīmīga ar to, ka sniedz ieskatu par profesora M. Bīmaņa ieguldījumu inženiertehniskās domas un sanitārtehnikas nozares attīstībā,  kā arī tehnisko un humanitāro zinātņu sadarbības veidošanā. Grāmata papildina augstākās izglītības un Latvijas Universitātes vēstures lappuses.”

 

Preses relīze

Latvijas Universitāte. Mārtiņdienas noskaņās Latvijas Universitātes Bibliotēkā atzīmēti LU rektoriem veltītie grāmatu atvēršanas svētki.

 

Atsauksmes par pasākumu

LATABA. Godinot rektorus, Latvijas Universitātes Bibliotēkā aizvadīti grāmatu atvēršanas svētki.

LU Bibliotēka. Iznācis LU Bibliotēkas Jaunumu jaunākais numurs.

 

Dr. geol. Valda Segliņa uzruna grāmatu atvēršanas svētkos

Dr. habil. med. Māra Baltiņa uzruna grāmatu atvēršanas svētkos

Foto no izdevumu atvēršanas svētkiem