Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

Profesors Dr. chem. Mārtiņš Prīmanis: dzīve un darbs.

Primanis_1VAKS

Profesors Dr. chem. Mārtiņš Prīmanis : dzīve un darbs / [sastādītāja Dita Tretjakova ; bibliogrāfiskā redaktore Jana Klebā ; tekstu angļu valodā tulkojusi Rasma Mozere, krievu valodā Larisa Ponomarjova un Anna Pavlova] ; Latvijas Universitātes bibliotēka. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – 223 lpp. : faks., il., portr., tab. – (Latvijas Universitātes rektori). – Bibliogrāfija: 168.-215. lpp. un rādītājs: 216.-223. lpp. – Teksts latviešu, angļu un krievu valodā. – “Latvijas Universitātei – 95”–Uz vāka.

Publikācijas e-versija

 

Rencenzija

Izglītība un Kultūra. Mārtiņdienā atver trīs LU rektoriem – M.Zīlem, M.Bīmanim un M.Prīmanim – veltītās grāmatas.

  • Mārtiņdienā atver trīs LU [Latvijas Universitātes] rektoriem – M. Zīlem, M. Bīmanim un M.Prīmanim – veltītās grāmatas // Izglītība un Kultūra. – ISSN 1407-4036. – Nr.20 (2014, 20.nov.), 24.lpp.

 

Ziņas par izdevumu

LU Bibliotēka. Biobibliogrāfija.

 

Sastādītāja Dita Tretjakova par izdevumu:

“Izdevums “Profesors Mārtiņš Prīmanis: dzīve un darbs” veltīts LU rektora M. Prīmaņa devumam LU attīstībā un ķīmijas zinātnē.  M. Prīmaņa personība līdz šim bijusi maz pētīta, tāpēc grāmatas veidotāji šajā izdevumā ir centušies atspoguļot to iespējami plaši, iekļaujot materiālus no arhīviem un muzejiem, kā arī no M. Prīmaņa ģimenes privātā arhīva. Izdevumā analizēta profesora M. Prīmaņa zinātniskā, sabiedriskā un valstiskā darbība, kā arī izvērtēts darbs LU Ķīmijas fakultātes Neorganiskās ķīmijas tehnoloģijas katedras vadītāja, LU Ķīmijas fakultātes dekāna un LU rektora amatā. Grāmatas veidotāji cer, ka izdevums ļaus novērtēt M. Prīmaņa nozīmīgo lomu Latvijas augstākās izglītības vēsturē.”

 

Atsauksmes par izdevumu, tā nozīmi no sarakstes ar radiem

No sarakstes ar mazdēlu Uwe Hild 2014. gada nogalē:

Liels paldies par biogrāfiju! Tik daudzas mātes minētās personas un dzirdētie stāsti beidzot piedzīvojuši iespēju būt iespiestiem uz papīra!

——————————————————————————————————————

Liela pateicība par biogrāfiju! Cik liels darbs ieguldīts! Sveicu pētniekus, kas ir apkopojuši milzīgu bilžu un informācijas daudzumu. Daudzi attēli ir mūsu fotoalbumos. Noteikti salīdzināšu tos ar grāmatu, lai vēlāk ievietotu tajos iztrūkstošās bildes. Paldies, ka uzņēmāties iniciatīvu sazināties ar mums, lai arī mēs sniegtu savu artavu mana vectēva dzīves un darba gājuma puzles salikšanā. Kad 1994.gadā kopā ar onkuli Džordžu viesojos Rīgā un iegriezāmies Mārtiņa brāļa Jēkaba muzejā, man kļuva žēl Mārtiņa, ka viņš netiek pienācīgi novērtēts. Taču iespējams, tāds priekšstats radās manu trūcīgo latviešu valodas zināšanu dēļ. Tādēļ saku lielu paldies pētniekiem par šo biogrāfiju.

 

No sarakstes ar mazdēlu Peter Hild 2014. gada nogalē:

Liels paldies par grāmatu, kas tikko pienākusi pa pastu. Cik lielu darbu pētniecībā jūs esat ieguldījuši!

 

No sarakstes ar M. Prīmaņa ASV dzīvojošo mazmeitu Ivonnu Prīmani  2014. gada nogalē:

Grāmata ir ļoti skaisti noformēta, un es ļoti novērtēju lappuses angļu valodā. Daudz no grāmatā publicētām fotogrāfijām es nekad iepriekš neesmu redzējusi. Es un mani zēni priecājās skatīt visus jaunības plaukumā. Man ir sniegta lieliska iespēja labāk iepazīt vectēvu un nodot šīs zināšanas viņa mazmazbērniem.

 

Preses relīze

Latvijas Universitāte. Mārtiņdienas noskaņās Latvijas Universitātes Bibliotēkā atzīmēti LU rektoriem veltītie grāmatu atvēršanas svētki.

 

Atsauksmes par pasākumu

LATABA. Godinot rektorus, Latvijas Universitātes Bibliotēkā aizvadīti grāmatu atvēršanas svētki.

LU Bibliotēka. Iznācis LU Bibliotēkas Jaunumu jaunākais numurs.

 

Dr. chem. Ulda Alkšņa uzruna grāmatu atvēršanas svētkos

 

Dr. habil. med. Māra Baltiņa uzruna grāmatu atvēršanas svētkos

Foto no izdevumu atvēršanas svētkiem