Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

LU Bibliotēkas 2014. gada publikācijas

 1. Bibliotēka kā universitātes informācijas un mācību telpa = A library as university information and education space / sast.: Ruta Garklāva, Iveta Gudakovska, Ilga Rampāne ; galv. red. Iveta Gudakovska ; redkol.: Aīda Krūze, Baiba Sporāne, Žibute Petrauskiene … [u.c.] ; lit. red. Irina Tiško, Odrija Gercāne, Ilga Mantiniece ; bibliogr. red. Sandra Ranka ; dizaina un maketa aut. Ilva Paidere. – Tiešsaistes pakalpojums. – Rīga : Latvijas Universitātes Bibliotēka, 2014. – 211 lpp.: il. – Pieejas veids: URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2329. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 4.febr.
 2. Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis profesors Pēteris Cimdiņš : biobibliogrāfija /  [sastādītājas: Jana Klebā, Lolita Lāce ; bibliogrāfiskā redaktore Dagnija Ivbule] ; Latvijas Universitātes Bibliotēka ; Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – 199 lpp. : il., portr. – (Latvijas zinātnieki ).  – Pieejams elektroniskā formā:  https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2794.
 3. Profesors Dr. ing. h. c. Mārtiņš Bīmanis : dzīve un darbs / [sastādītāja Jana Klebā ; izdevuma redaktore Iveta Gudakovska, bibliogrāfiskā redaktore Sandra Ranka ; rakstus tulkojušas: angļu val. Rasma Mozere, krievu val. Santa Atvare] ; Latvijas Universitātes Bibliotēka. – [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – 221 lpp. : il., portr., faks. – (Latvijas Universitātes rektori) – Bibliogrāfija: 169.-212. lpp. un rādītājs: 213.-221. lpp. – Teksts latviešu, angļu un krievu valodā. – “Latvijas Universitātei – 95”–Uz vāka. – Pieejams elektroniskā formā:  https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2952.
 4. Profesors Dr. chem. Mārtiņš Prīmanis : dzīve un darbs / [sastādītāja Dita Tretjakova ; bibliogrāfiskā redaktore Jana Klebā ; tekstu angļu valodā tulkojusi Rasma Mozere, krievu valodā Larisa Ponomarjova un Anna Pavlova] ; Latvijas Universitātes bibliotēka. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – 223 lpp. : faks., il., portr., tab. – (Latvijas Universitātes rektori). – Bibliogrāfija: 168.-215. lpp. un rādītājs: 216.-223. lpp. – Teksts latviešu, angļu un krievu valodā. – “Latvijas Universitātei – 95”–Uz vāka. – Pieejams elektroniskā formā: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2951.
 5. Profesors Dr. med. Mārtiņš Zīle : dzīve un darbs / sast.: Daina Gavare, Aija Putniņa ; zin. redaktors Māris Baltiņš ; bibliogr. red. Jana Klebā ; angļu val. tulk. Rasma Mozere, krievu val. tulk. Larisa Ponomarjova, latviešu val. tulk. Ieva Sproģe, vācu val. tulk. Felikss Lintners ; LU Bibliotēka. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014 – 256 lpp.: il. – (Latvijas Universitātes rektori). – Teksts latviešu, angļu, vācu un krievu valodā. – “Latvijas Universitātei – 95”–Uz vāka. – Pieejams elektroniskā formā: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2954.

  *******************

 6. Alekšūne, Ilze. Deju ansamblis “Dancītis”/ Ilze Alekšūne. – Tiešsaistes pakalpojums. – [Rīga LU Bibliotēka, 2014]. – 6 lpp. – Ietver bibliogr. – Nosaukums no sākumlapas. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2325. – Resurss aprakstīts 2014.g. 5.dec.
 7. Alekšūne, Ilze. Jauktais koris “DeCoro”/ Ilze Alekšūne. – Tiešsaistes pakalpojums. – [Rīga LU Bibliotēka, 2014]. – 4 lpp. – Ietver bibliogr. – Nosaukums no sākumlapas. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2326. – Resurss aprakstīts 2014.g. 5.dec.
 8. Alkšbirze, Rita. Augstskolu bibliotekāru profesionālās kompetences = The professional competencies of university librarians / Rita Alkšbirze. – (Kompetences un informācijas lietotāju apmācība = Competences and information users training). – Izmantoto informācijas avotu saraksts : 134.lpp. – Kopsav. angļu un krievu val.: 130.lpp. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 5.febr. // Bibliotēka kā universitātes informācijas un mācību telpa = A library as university information and education space / sast.: Ruta Garklāva, Iveta Gudakovska, Ilga Rampāne ; galv. red. Iveta Gudakovska. – Rīga : Latvijas Universitātes Bibliotēka, 2014. – – 130.-134.lpp. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:  https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2329.
 9. Alkšbirze, Rita. LU Studentu teātris / Rita Alkšbirze. – Tiešsaistes pakalpojums. – [Rīga LU Bibliotēka, 2014]. – 7 lpp. – Ietver bibliogr. – Nosaukums no sākumlapas. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2327. – Resurss aprakstīts 2014.g. 5.dec.
 10. Avdeikina, Anžela. Jauktais koris “Aura”/ Anžela Avdeikina. – Tiešsaistes pakalpojums. – [Rīga LU Bibliotēka, 2014]. – 5 lpp. – Ietver bibliogr. – Nosaukums no sākumlapas. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2361. – Resurss aprakstīts 2014.g. 5.dec.
 11. Avdeikina, Anžela. Folkloras deju kopa “Dandari” / Anžela Avdeikina. – Tiešsaistes pakalpojums. – [Rīga LU Bibliotēka, 2014]. – 4 lpp. – Ietver bibliogr. – Nosaukums no sākumlapas. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2362 . – Resurss aprakstīts 2014.g. 5.dec.
 12. Feldmane, Ketija. Vīru vokālais ansamblis “Dancis”/ Ketija Feldmane. – Tiešsaistes pakalpojums. – [Rīga LU Bibliotēka, 2014]. – 4 lpp. – Ietver bibliogr. – Nosaukums no sākumlapas. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2322. – Resurss aprakstīts 2014.g. 5.dec.
 13. Feldmane, Ketija. Absolventu jauktais koris “Jubilate” / Ketija Feldmane. – Tiešsaistes pakalpojums. – [Rīga LU Bibliotēka, 2014]. – 3 lpp. – Ietver bibliogr. – Nosaukums no sākumlapas. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2323. – Resurss aprakstīts 2014.g. 5.dec.
 14. Feldmane, Ketija. Tautas deju ansamblis “Dancis”/ Ketija Feldmane. – Tiešsaistes pakalpojums. – [Rīga LU Bibliotēka, 2014]. – 8lpp. – Ietver bibliogr. – Nosaukums no sākumlapas. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2324. – Resurss aprakstīts 2014.g. 5.dec.
 15. Gudakovska, Iveta. Library of the University of Latvia : [elektronisks resurss] / Iveta Gudakovska, Gita Rozenberga, Evija Lapsa – Ietver bibliogr. – Tiešsaistes raksts. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 24.nov. // ScieCom info : Nordic-Baltic Forum for Scientific Communication. – Vol.10, N 2 (2014). – Tiešsaistes žurn. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://journals.lub.lu.se/index.php/sciecominfo/article/view/11638.
 16. Gudakovska, Iveta. Universitātes skaistākais vēsturiskais nams : [par renovēto LU Bibliotēkas ēku, Kalpaka bulv. 4] / Iveta Gudakovska – Kopsav. angļu val.: The most beautiful historical house of the University, 11.lpp. // Alma Mater : Jubilejas izdevums. – Rudens/3 (2014), 10.-11.lpp. : il. – Pieejams elektroniskā formā: URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2782.
 17. Gudakovska, Iveta. Open Access iniciatīvas Latvijas Universitātē un Latvijā = Open Access initiative in the University of Latvia and Republic of Latvia / Iveta Gudakovska, Ilga Rampāne, Sandra Ranka. – (Elektroniskie resursi bibliotēkas pakalpojumu klāstā = Electronic resources as a library service) – Izmantoto informācijas avotu saraksts : 91.lpp. – Kopsav. angļu un krievu val.: 85.lpp. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 5.febr. // Bibliotēka kā universitātes informācijas un mācību telpa = A library as university information and education space / sast.: Ruta Garklāva, Iveta Gudakovska, Ilga Rampāne ; galv. red. Iveta Gudakovska. – Rīga : Latvijas Universitātes Bibliotēka, 2014. – 85.-91.lpp. : il. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:  https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2329.
 18. Gudakovska, Iveta. Priekšvārds = Preface / Iveta Gudakovska. – Teksts paralēli latviešu, angļu val. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 4.febr. // Bibliotēka kā universitātes informācijas un mācību telpa = A library as university information and education space / sast.: Ruta Garklāva, Iveta Gudakovska, Ilga Rampāne ; galv. red. Iveta Gudakovska. – Rīga : Latvijas Universitātes Bibliotēka, 2014. – 7.-10.lpp. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2329.
 19. Gudakovska, Māra. Ūdeņraža tehnoloģiju ieviešana transportā Rīgas piemērā – vides ieguvumu analīze = Environmental benefit analysis from implementation of hydrogen technologies in Riga’s public trafic / M. Gudakovska, A. Priede, J. Kleperis. – (Ūdeņraža materiāli un enerģētika). – Teksts paral. latviešu, angļu val. // 30. Zinātniskās konferences tēzes, 2014. gada 19.-21. februāris = Abstracts of the 30th Scientific Conference, 19-21 February, 2014, Riga / Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts. – Rīga : LU Cietvielu fizikas institūts, 2014. – 23.lpp. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids:  tīmeklis WWW.URL: http://www.cfi.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/cfi/CFI_konferences/CFI_30.konferences_tezu_gramata.pdf.
 20. Mantiniece, Ilga. LU profesoru Ernesta Felsberga, Pētera Šmita, Embrika Stranda speciālās kolekcijas – unikāli avoti pētniecības darbam = The special collections of professors Ernst Felsberg, Peter Schmidt and Embrik Strand of the University of Latvia – unique sources for research / Ilga Mantiniece. – (Bibliotēku speciālās kolekcijas = Library special collections). – Izmantoto informācijas avotu saraksts : 167.lpp. – Kopsav. angļu un krievu val.: 159.lpp. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 5.febr. // Bibliotēka kā universitātes informācijas un mācību telpa = A library as university information and education space / sast.: Ruta Garklāva, Iveta Gudakovska, Ilga Rampāne ; galv. red. Iveta Gudakovska. – Rīga : Latvijas Universitātes Bibliotēka, 2014. – 159.-167.lpp. : il., diagr. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: tīmeklis URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2329.
 21. Nikele, Liene. Senās mūzikas ansamblis “Canto” / Liene Nikele. – Tiešsaistes pakalpojums. – [Rīga LU Bibliotēka, 2014]. – 7 lpp. – Ietver bibliogr. – Nosaukums no sākumlapas. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2666. – Resurss aprakstīts 2014.g. 5.dec.
 22. Ranka, Sandra. E-resursu kolekcijas pārvaldība un attīstība akadēmiskajā bibliotēkā: teorētiskie un praktiskie aspekti LU Bibliotēkas darbā = The development and management of e-resources in academic library : some theoretical and practical aspects of the work of the Library of the University of Latvia Sandra Ranka. – (Elektroniskie resursi bibliotēkas pakalpojumu klāstā = Electronic resources as a library service). – Izmantoto informācijas avotu saraksts : 67.-68.lpp. – Kopsav. angļu, krievu val.: 61.lpp. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 5.febr. // Bibliotēka kā universitātes informācijas un mācību telpa = A library as university information and education space / sast.: Ruta Garklāva, Iveta Gudakovska, Ilga Rampāne ; galv. red. Iveta Gudakovska. – Rīga : Latvijas Universitātes Bibliotēka, 2014. – 61.-68.lpp. -Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: tīmeklis URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2329.
 23. Rozenberga, Gita. Aptaujas «Publicēšanās brīvpieejā (Open Access)» rezultāti = «Publication in Open Access» – survey results / Gita Rozenberga. – (Elektroniskie resursi bibliotēkas pakalpojumu klāstā = Electronic resources as a library service). – Izmantoto informācijas avotu saraksts : 97.lpp. – Kopsav. angļu, krievu val.: 92.lpp. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 5.febr. // Bibliotēka kā universitātes informācijas un mācību telpa = A library as university information and education space / sast.: Ruta Garklāva, Iveta Gudakovska, Ilga Rampāne ; galv. red. Iveta Gudakovska. – Rīga : Latvijas Universitātes Bibliotēka, 2014. – 92.-97.lpp. : diagr. -Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids:  tīmeklis WWW.URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2329.
 24. Rozenberga, Gita. Daži aspekti no pētījuma «Citēšanas principi Latvijas Universitātē» = Some aspects from research «Principles of citation in the University of Latvia» / Gita Rozenberga. – ( Bibliotēkas pakalpojumi un studiju informatīvā attīstība = Library services and information study development) – Izmantoto informācijas avotu saraksts : 58.-59.lpp. – Kopsav. angļu, krievu val.: 52.lpp. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 5.febr. // Bibliotēka kā universitātes informācijas un mācību telpa = A library as university information and education space / sast.: Ruta Garklāva, Iveta Gudakovska, Ilga Rampāne ; galv. red. Iveta Gudakovska. – Rīga : Latvijas Universitātes Bibliotēka, 2014. – 52.-59.lpp. -Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids:  tīmeklis WWW.URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2329.
 25. Saviča, Mārīte. Latvijas Universitātes Bibliotēka Izdevuma ,,Description de l’Egypte” oriģinālgravīras = Engravings in the “description de l’Egypte” publications / Mārīte Saviča // Tutanhamona dzintars. Senā Ēģipte = The amber Tutankhamun. Ancient Egypt. – Rīga : Mākslas muzejs Rīgas Birža, 2014. – 63.-69.lpp. : il.
 26. Saviča, Mārīte. Speciālo kolekciju raksturojums informācijas avotos = The characteristics of special collections in information sources / Mārīte Saviča. – (Bibliotēku speciālās kolekcijas = Library special collections). – Izmantoto informācijas avotu saraksts : 157.-158.lpp. – Kopsav. angļu un krievu val.: 151.lpp. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 5.febr.// Bibliotēka kā universitātes informācijas un mācību telpa = A library as university information and education space / sast.: Ruta Garklāva, Iveta Gudakovska, Ilga Rampāne ; galv. red. Iveta Gudakovska. – Rīga : Latvijas Universitātes Bibliotēka, 2014. – 151.-158.lpp. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: tīmeklis URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2329.
 27. Šļahota, Daiga. LU Bibliotēkas medicīnas informācijas resursi un pakalpojumu kvalitāte = Medical information resources and service quality in the Library of the University of Latvia / Daiga Šļahota. – (Bibliotēkas pakalpojumi un studiju informatīvā attīstība = Library services and information study development). – Izmantoto informācijas avotu saraksts : 51.lpp. – Kopsav. angļu, krievu val.: 47.lpp. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 5.febr. // Bibliotēka kā universitātes informācijas un mācību telpa = A library as university information and education space / sast.: Ruta Garklāva, Iveta Gudakovska, Ilga Rampāne ; galv. red. Iveta Gudakovska. – Rīga : Latvijas Universitātes Bibliotēka, 2014. – 47.-51.lpp. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2329.
 28. Vēliņa-Švilpe, Ilona. Pedagoģiskā kompetence un tās vieta augstskolas bibliotēkas darbā = Pedagogical competence and its place in the work of higher school libraries / Ilona Vēliņa-Švilpe. – (Kompetences un informācijas lietotāju apmācība = Competences and information users training). – Izmantoto informācijas avotu saraksts : 127.-129.lpp. – Kopsav. angļu un krievu val.: 122.lpp. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 5.febr. // Bibliotēka kā universitātes informācijas un mācību telpa = A library as university information and education space / sast.: Ruta Garklāva, Iveta Gudakovska, Ilga Rampāne ; galv. red. Iveta Gudakovska. – Rīga : Latvijas Universitātes Bibliotēka, 2014. – 122.-129.lpp. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: tīmeklis URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2329.
 29. Vēliņa-Švilpe, Ilona. Sieviešu koris “Latve” / Ilona Vēliņa-Švilpe. – Tiešsaistes pakalpojums. – [Rīga LU Bibliotēka, 2014]. – 4 lpp. – Ietver bibliogr. – Nosaukums no sākumlapas. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2461. – Resurss aprakstīts 2014.g. 5.dec.
 30. Vēliņa-Švilpe, Tautas lietišķās mākslas studija “Vāpe” / Ilona Vēliņa-Švilpe. – Tiešsaistes pakalpojums. – [Rīga LU Bibliotēka, 2014]. – 6lpp. – Ietver bibliogr. – Nosaukums no sākumlapas. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2451. – Resurss aprakstīts 2014.g. 5.dec.
 31. Авдейкина, Анжела. От закрытых фондов к фондам открытого доступа : практический опыт работы Библиотеки Латвийского университета = From closed to open access stocks : the practical experience of the Library of the University of Latvia / Анжела Авдейкина, Илга Рампане. – (Bibliotēkas pakalpojumi un studiju informatīvā attīstība = Library services and information study development). – Список используемых источников информации: с.45-46 – Рез. на англ. яз.: с.38. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 4.febr. // Bibliotēka kā universitātes informācijas un mācību telpa = A library as university information and education space / sast.: Ruta Garklāva, Iveta Gudakovska, Ilga Rampāne ; galv. red. Iveta Gudakovska. – Rīga : Latvijas Universitātes Bibliotēka, 2014. – 38.-46.lpp. -Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2329.
 32. Рампане, Илга. Некоторые аспекты организации и качества фонда свободного доступа и услуг академической библиотеки = Some aspects of the organization and quality of the open access collection and services in the academic library / Илга Рампане. – (Bibliotēkas pakalpojumi un studiju informatīvā attīstība = Library services and information study development). – Список используемых источников информации: с.36-37. – Рез. на англ. яз.: с.31. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 4.febr. // Bibliotēka kā universitātes informācijas un mācību telpa = A library as university information and education space / sast.: Ruta Garklāva, Iveta Gudakovska, Ilga Rampāne ; galv. red. Iveta Gudakovska. – Rīga : Latvijas Universitātes Bibliotēka, 2014. – 31.-37.lpp. -Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids:  tīmeklis WWW.URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2329.