Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

Maksimov Robert D. Elastic properties of a Polymer/Silicate composite with platelike multilayer filler particles.

Maksimov

LU Polimēru mehānikā institūta vadošais pētnieks, Dr. habil. sc. ing. Roberts Maksimovs

Anotācijas

Springer Link. Elastic Properties of a Polymer/Silicate Composite with Platelike Multilayer Filler Particles.

LU aģentūra “LU Polimēru mehānikas institūts”. R. D. Maksimov and E. Plume. Elastic Properties of a Polymer/Silicate Composite with Platelike Multilayer Filler Particles.

EBSCO Publishing. Elastic Properties of a Polymer/Silicate Composite with Platelike Multilayer Filler Particles.

 

Publikācijas bibliogrāfiskais apraksts

Maksimov, Robert D. Elastic properties of a Polymer/Silicate composite with platelike multilayer filler particles / R.D. Maksimov, E. Plume // Mechanics of Composite Materials. – ISSN 0191-5665 – Vol.50, Issue 5 (November, 2014), p.613-622, DOI: 10.1007/s11029-014-9449-4.

 

LU Polimēru mehānikas institūta, Latvijas Inovatoru apvienības un Maskavas Zinātniski pētnieciskā centra organizēta ekspertu diskusija par jaunākajiem pētījumiem kompozītmateriālu izmantošanā un par zinātnes un inovācijas attīstību Baltijas reģionā. Nodomu protokola parakstīšana. 2012. gada 23. aprīlis No kreisās: Indriķis Muižnieks, LU zinātņu prorektors, profesors; Vasīlijs Dudirevs, Maskavas Zinātniski pētnieciskā centra pārstāvis, “SC-Rebar” valdes loceklis; Valentīna Stepanova, tehnisko zinātņu doktore, profesore, Krievijas Inženieru akadēmijas akadēmiķe, Krievijas un Maskavas goda celtnieks; Egils Plūme, LU Polimēru mehānikas institūta direktors. Foto: Andis Janovs, LU Preses centrs