Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

Effect of filler on the creep characteristics of epoxy and epoxy-based CFRPs containing multi-walled carbon nanotubes.

Publikācijas e-versija

 

Print

Dr.sc.ing. Tatjana Glaskova-Kuzmina. Foto no L’Oreal Baltic arhīva. Foto: Iveta Vaivode

Dr. sc. ing. Tatjana Glaskova-Kuzmina par publikāciju:

Tatjana2

Dr.sc.ing. Tatjana Glaskova-Kuzmina. Foto no L’Oreal Baltic arhīva. Foto: Iveta Vaivode

“Šajā zinātniskajā rakstā tika analizēta oglekļa nanocaurulīšu ietekme uz epoksīda bāzes oglekļa šķiedras plastikāta elastīgajām un viskoelastīgajām īpašībām saistvielas dominējošajā lieces virzienā. Šis kompozītmateriāls pieder pie moderniem kompozītiem ar ievērojamu potenciālu inženiertehniskajos pielietojumos un tā mehāniskās īpašības līdz šim nav izpētītas pilnībā.

Manuprāt, zinātniskais raksts ir nozīmīgs ar detalizētu rezultātu salīdzinājumu elastīgajām un viskoelastīgajām īpašībām epoksīdam un epoksīda bāzes oglekļa šķiedras plastikātam pildītiem ar oglekļa nanocaurulītēm cikliskās slodzes režīmā. Vissvarīgākais rezultāts ir eksperimentāli apstiprināta šļūdes īpašību uzlabošana pie cikliskās slodzes gan epoksīdam, gan oglekļa šķiedras plastikātam, pievienojot oglekļa nanocaurulītes. Šie oriģinālie rezultāti tika izskaidroti ar oglekļa nanocaurulīšu izvilkšanu no aglomerātiem un turpmāku aglomerātu sagraušanu, kas notiek pie cikliskas un augošas slodzes. Rakstā tika secināts, ka oglekļa nanocaurulīšu izvilkšanas laikā aglomerātu izmērs samazinās, bet blīvums palielinās, kā rezultātā tika uzlabota polimēra saistvielas un pildvielas starpfāžu mijiedarbība.”

Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling. Effect of filler on the creep characteristics of epoxy and epoxy-based CFRPs containing multi-walled carbon nanotubes.

Science Direct. Effect of filler on the creep characteristics of epoxy and epoxy-based CFRPs containing multi-walled carbon nanotubes.

Popular Study. Effect of filler on the creep characteristics of epoxy and epoxy-based CFRPs containing multi-walled carbon nanotubes.

ResearcGate. Effect of filler on the creep characteristics of epoxy and epoxy-based CFRPs containing multi-walled carbon nanotubes.

 

Publikācijas bibliogrāfiskais apraksts

Effect of filler on the creep characteristics of epoxy and epoxy-based CFRPs containing multi-walled carbon nanotubes / T. Glaskova-Kuzmina, A. Aniskevich, M. Zarrelli, A. Martone, M. Giordano. – References: p.202-203 // Composites Science and Technology. – ISSN 02663538 – Vol.100 (2014), p.198-203, DOI: 10.1016/j.compscitech.2014.06.011. – URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0266353814002048