Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

ZERO: an efficient Ethernet-Over-Ip tunneling protocol.

Dr.sc.comp. Leo Trukšāns par publikāciju:

LU Matemātikas un informātikas institūta pētnieks, Dr.sc.comp. Leo Trukšāns

“Līdz ar mūsdienu mākoņdatošanas (cloud computing) un lietu Interneta (Internet of things) principu attīstību būtiski augusi nepieciešamība paplašināt Ethernet lokālos tīklus (LAN) ārpus šo tīklu fiziskās telpas. Esošie risinājumi mēģina risināt šo vajadzību divos veidos: nodrošinot teritoriālu pārklājumu ar lokālajos tīklos lietoto Ethernet protokolu kā pakalpojumu; vai tunelējot Ethernet kadrus iepakotus augstāka līmeņa protokolu datu vienībās. Abas pieejas ir datortīklu virtualizācijas formas, kas nodala loģisku tīkla kanāla lietojumu no fiziskā kanāla, ļaujot būvēt loģisko kanālu hierarhiju, abstrahējoties no fiziskās infrastruktūras.

Darbā ir parādīts jauns Ethernet-pāri-IP tunelēšanas protokols ar nosaukumu ZERO, kas ar īpašu pakešu transformāciju palīdzību tunelē Ethernet protokolu cauri publiskajam Internetam bez enkapsulācijas virstēriņiem. Šī īpašība ir unikāla starp Ethernet-pāri-IP tunelēšanas protokoliem. Tā novērš pakešu fragmentāciju un aizturu variācijas, kas neizbēgami rodas enkapsulācijas dēļ, kā arī ļauj lietot tunelēšanu, nezaudējot tīkla pakalpojuma kvalitāti. ZERO piemīt arī simpleksa īpašība, kas ļauj šo protokolu lietot asimetriskās infrastruktūrās, piemēram, satelītu tīklos.

Vieglākai ZERO un līdzīgu protokolu projektēšanai, izstrādei un realizēšanai darbā ir piedāvāta jauna Pakešu Transformāciju Valoda (Packet Transformation Language, PTL) un tās izpildes dzinēja darbības principi.”

 

Springer Link. ZERO: an efficient Ethernet-Over-Ip tunneling protocol.

Google Books. ZERO: an efficient Ethernet-Over-Ip tunneling protocol.

Scholars Portal Books. Inter-cooperative collective intelligence : techniques and applications.

 

Publikācijas autoru citas publikācijas par šo tematu

  • Heidens, Adrians. Ethernet tunelēšanas optimizācija, izmantojot IP pakešu īpatnības : maģistra darbs / Adrians Heidens ; darba vad. Guntis Bārzdiņš ; rec. Leo Trukšāns. – Rīga : LU. Datorikas fakultāte, 2012.  – 47 lpp.
  • Merzļakovs, Pāvels.  Efektīva Ethernet pakešu tunelēšana, pielietojot Ethernet un IP pakešu galveņu datu indeksāciju : maģistra darbs / Pāvels Merzļakovs ; darba vad. Guntis Bārzdiņš ; rec. Leo Trukšāns. – Rīga : LU. Datorikas fakultāte, 2013. – 32 lp. : il.

 

Publikācijas bibliogrāfiskais apraksts

ZERO : an efficient Ethernet-Over-Ip tunneling protocol / Inara Opmane, Leo Truksans, Guntis Barzdins, Adrians Heidens, Rihards Balodis, Pavel Merzlyakov // Inter-cooperative collective Intelligence : techniques and applications / ed.: Fatos Xhafa, Nik Bessis. – Berlin ; Heidelberg : Springer, 2014. – (Studies in Computional Intelligence / series editor J. Kacprzyk. – ISSN 1860-949X. – Vol.495, 2014). – ISBN 9783642350153 (print). – ISBN 9783642350160 (online). – P.349-373.