Bula_1VAKS

Latviešu folkloristika starpkaru periodā / sastādītāja un zinātniskā redaktore Dace Bula ; [redkolēģija: Dace Bula, Rita Treija, Sandis Laime, Toms Ķencis, Sanita Reinsone ; recenzentes: Rūta Muktupāvela, Ieva Kalniņa ; Mārtiņa Plotkas dizains ; redaktore Ināra Stašulāne]. – Rīga : Zinātne, 2014. – 606, [1] lpp. : il. – (Folkloristikas bibliotēka). – Bibliogrāfija: 532.-[568.] lpp. un personu rādītājs 569.-[590.] lpp. – Teksts latviešu valodā, kopsavilkums “Latvian folkloristics in the interwar period” angļu valodā. Virstitulā: Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts Latviešu folkloras krātuve.

Dr.philol. Dace Bula par publikāciju:

“”Latviešu folkloristika starpkaru periodā” ir monogrāfisks pētījums, kas tiecas sniegt daudzpusīgu ieskatu nozares institucionalizācijas un profesionalizācijas gaitās 20. gs. pirmajā pusē. Grāmatā ietilpst, pirmkārt, pētniecības konteksta raksturojums – starptautiskā zinātnes virzība un vietējais kultūrpolitiskais un institucionālais konteksts. Otrkārt, aplūkoti galvenie virzieni 20. gs. sākuma latviešu folkloristikā. Treškārt, atsevišķa monogrāfijas daļa veltīta latviešu starpkaru folkloristikas redzamāko autoritāšu – Annas Bērzkalnes, Kārļa Strauberga, Pētera Šmita, Luža Bērziņa, Jāņa Alberta Jansona, Arveda Švābes, Pētera Birkerta, Emiļa Melngaiļa – dzīves un pētniecisko gaitu apcerei.” 

Jānis Roze. Latviešu folkloristika starpkaru periodā.

Apgāds “Zinātne”. Latviešu folkloristika starpkaru periodā. Sast. Dace Bula/ sēr. “Folkloristikas bibliotēka”.

 

Recenzija

Latvju Teksti. Refleksija par latviešu folkloristiku.

  • Muktupāvela, Rūta. Refleksija par latviešu folkloristiku / Rūta Muktupāvela // Latvju Teksti. -Nr.7 (2014), 56.-57.lpp.

 

Cita informācija

Latvijas Avīze. “Latviešu folkloristika starpkaru periodā”.

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. Klajā nāk kolektīvā monogrāfija “Latviešu folkloristika starpkaru periodā”.

TVNET. Latviešu folkloras krātuve decembra sākumā atzīmēs 90.jubileju.

Latvijas Zinātņu akadēmija. Latviešu folkloras krātuvei – 90!

Latvijas Vēstneša portāls. Latviešu folkloras krātuve svin 90 gadu jubileju.

Turaidas muzejrezervāts. Rīgā un Turaidā notiks starptautiska konference.

Apriņķis. Starptautiska konference Turaidas muzejrezervātā.

kasjauns.lv. Kļuvis zināms, kā Kultūrkapitāla fonds šogad sadalījis 1,12 miljonus eiro.

Lettische Presseschau. Lettlands Volkskundliche Sammelstelle feiert 90jähriges Bestehen.

 

Intervija ar autorēm

Latvijas Radio. Latviešu folkloristika starpkaru periodā.