Daukste_1VAKS

Daukste-Silasproģe, Inguna. Tāla zeme, tuvi ļaudis : latvieši Austrālijā: dzīve, literārais process, personības / Inguna Daukste-Silasproģe ; [recenzenti: Juris Rozītis, Viesturs Vecgrāvis ; redaktore Sigita Kušnere, Anitas Rožkalnes vāka dizains]. – [Rīga] : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2014. – 719 lpp., [40] lpp. iel. : il., faks. ; 24 cm. – Bibliogrāfija: [644.]-654. lpp. un zemsvītras piezīmēs, rādītāji (personu un ģeogrāfisko vietu nosaukumu): [655.]-702. lpp. – Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.

Dr. philol. Dace Bula par publikāciju:

“Ingunas Daukstes-Silasproģes monogrāfija “Tāla zeme, tuvi ļaudis. Latvieši Austrālijā: dzīve, literārais process, personības” atklāj mazzināmas lappuses vienā latviešu trimdas rakstniecības, kultūras un literārās dzīves atzarā, kas kopš 1947. gada izskaņas veidojies tālajā, nereti mītiem atvītā kontinentā, latviešu vidū sauktā par piekto kontinentu – Austrālijā un nedaudz arī Jaunzēlandē, un aizsniedzas līdz Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas laikam.”

Latvijas grāmata. Tāla zeme, tuvi ļaudis.

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. Tāla zeme, tuvi ļaudis.

Jānis Roze. Tāla zeme, tuvi ļaudis.

Latvians Online. Pasaules tuvinās jaunā grāmatā par Austrālijas latviešiem.

 

Izdevuma atvēršanas svētki

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. 6.10.2014. – I. Daukstes-Silasproģes grāmatas “Tāla zeme, tuvi ļaudis. Latvieši Austrālijā: dzīve, literārais process, personības” atvēršana.

 

Cita informācija

Laikraksts Latvietis. Grāmata ir Tavs draugs.

 

Intervija ar izdevuma autori

nra.lv. Literatūras pētniece Inguna Daukste Silasproģe: ir svarīgi, ka savējie saprot.

Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. Bez datoriem, bet koleģiāli.

  • Daukste-Silasproģe, Inguna. Bez datoriem, bet koleģiāli / Inguna Daukste-Silasproģe ; pierakst. Arno Jundze // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. – Nr.201 (2014, 20.okt.), 10.-11.lpp. : ģīm.

 

daukste

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošā pētniece Inguna Daukste-Silasproģe. Foto: Rita Treija