Arheoloģija un etnogrāfija. Red. Andrejs Vasks, Antonija Vilcāne. Rīga: Latvijas vēstures institūts, 2014., 27.laid., 143 lpp.

Arheoloģija un etnogrāfija. Red. Andrejs Vasks, Antonija Vilcāne. Rīga: Latvijas vēstures institūts, 2014., 28.laid., 207 lpp.

Dr. hist. Guntis Zemītis par publikācijām:

  • “Arheoloģija unetnogrāfija. Red. Andrejs Vasks, Antonija Vilcāne. Rīga: Latvijas vēstures institūts, 2014., 27.laid., 143 lpp.

Rakstu krājums tapis Pārrobežu sadarbības programmas “Arheoloģija, vara un sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma aizsardzībai” ietvaros.  Rakstu krājumā ietveri raksti, kuros analizētas atsevišķas senlietu grupas, kas darinātas jaunākajā akmens laikmetā – neolītā – zvejas ierīces, slānekļa prestiža lietas no Lubāna apkārtnes (Ilze Biruta Loze), kā arī vēlā dzelzs laikmeta (9. – 12.gs.) un viduslaiku sākuma (13., 14.gs.) tirdzniecības inventārs (Tatjana Berga), krustadatas (Normunds Jērums) un zobeni (Artūrs Tomsons). 

  • Arheoloģija un etnogrāfija. Red. Andrejs Vasks, Antonija Vilcāne.  Rīga: Latvijas vēstures institūts, 2014., 28.laid., 207 lpp.

Rakstu krājums tapis Pārrobežu sadarbības programmas “Arheoloģija, vara un sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma aizsardzībai” ietvaros.  Rakstu krājumā ietveri raksti, kuri sagatavoti pēc starptautiskajā zinātniskajā konferencē “No apmetnēm līdz mūra pilīm. Arheologam Adolfam Stubavam – 100″ nolasītajiem referātiem. Rakstu krājumā ietverti 14 Vācijas, Baltkrievijas, Lietuvas un Latvijas arheologu raksti, kas veltīti dzīvesvietu pētniecības problemātikai,  kā arī arheologam Adolfam Stubavam veltīta fotogalerija.”

LU Latvijas vēstures institūts. Igaunijas – Latvijas – Krievijas projekts “Arheoloģija, pašvaldības un sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanā”.

LU Latvijas vēstures institūts. Arheologi rok dziļāk.

 

Foto no izdevmu atvēršanas svētkiem