Onomastikas pētījumi = Onomastic investigations : [Vallijas Dambes 100. dzimšanas dienai veltītās konferences materiāli / atbildīgie redaktori: Ojārs Bušs, Renāte Siliņa-Piņķe, Sanda Rapa]. Rīga : LU Latviešu valodas institūts, c2014. 390, [1] lpp. : il., karte, diagr., tab. ; 22 cm. ISBN 9789984742755.

Izdevuma satura rādītājs

 

Atbildīgais redaktors Ojārs Bušs par publikāciju:

“2012. gada maijā LU Latviešu valodas institūts sarīkoja plašu starptautisku onomastikas (īpašvārdu pētniecības) konferenci, kurā piedalījās valodnieki no vairāk nekā desmit valstīm, tostarp arī visai tālām (vistālākie ciemiņi bija Jaunzēlandas onomasts Filips Metjūzs (Philip W. Matthews) un – šobrīd gan Vācijā strādājošā — argentīniete Olga Mori). Lai par šajā onomastu tikšanās reizē dzirdēto nebūtu jāsaka “pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā”, konferences rīkotāji apkopoja interesantāko un zinātniski vērtīgāko referātu tekstus, izveidodami īpašvārdu izpētei veltīto rakstu krājumu “Onomastikas pētījumi”. No krājumā ietvertajiem 24 rakstiem vairums iekļaujas klasiskajās onomastikas apakšnozarēs — toponīmikā (vietvārdu pētniecībā) un antroponīmikā (personvārdu pētniecībā), daži raksti savukārt veltīti retāk skartām tēmām — veikalu, restorānu, augstskolu nosaukumiem, literatūrā lietoto īpašvārdu tulkošanas problēmām u.c.”

Filips Metjūzs, Jaunzēlandes onomasts, maoriešu vietvārdu pētnieks

Filips Metjūzs (Philip W. Matthews) Jaunzēlandes onomasts, maoriešu vietvārdu pētnieks

 

Atbildīgā redaktore Sanda Rapa par publikāciju:

“Latvijas īpašvārdu izpētē lielu ieguldījumu devis krājums “Onomastikas pētījumi / Onomastic Investigations”, kurā rakstus publicējuši vietvārdu un personvārdu pētnieki no desmit pasaules valstīm, kas 2012. gadā piedalījās par godu latviešu vietvārdu pētnieces Vallijas Dambes simtgadei rīkotajā konferencē. Krājumā analizēti dažādu valstu vietvārdi, personvārdi, kā arī teorētiski onomastikas problēmjautājumi. Vietvārdos meklēta gan cilme, gan valodu kontakti, gan augu un tautību nosaukumi, ģeogrāfiskās nomenklatūras vārdi un pat trivialitāte, turpretim antroponīmijā būtisks ieguldījums ir vēsturisko, aizgūto, literāro, oficiālo un neoficiālo personvārdu izpēte, semantisko elementu analīze, vārddošanas motivācija, personvārdu attīstība citvalodu vidē un atveides īpatnības.”

 

Lekcija par pētījuma tematu

LU aģentūras “LU Latviešu valodas institūts” organizētās starptautiskās zinātniskās konferences “Onomastikas pētījumi” (2012. gada 10.–12. maijā Latvijas Zinātņu akadēmijā) programma.
Konference veltīta letonistes, onomastes Vallijas Dambes (1912–1995) simtgadei.

Vallija Dambe

Onomaste Vallija Dambe (1912–1995)

Foto no konferences “Onomastikas pētījumi”

 

Raksts par konferenci

Humanitāro Zinātņu Vēstnesis. Onomastikas pētījumi.

 

Papildus informācija par Valliju Dambi

LU MII AILab. Vallija Dambe.

LU Latviešu valodas institūts. VALLIJA DAMBE. 

LU Latviešu valodas institūts. Letonistes, onomastes Vallijas Dambes (1912–1995) simtgadei veltīta starptautiskā zinātniskā konference “ONOMASTIKAS PĒTĪJUMI”