Milenbahs_1VAKS

Kārlis Mīlenbahs un viņa laikmets / [sast. Ina Druviete ; atb. red. Sarmīte Lagzdiņa]. Rīga : LU Latviešu valodas institūts, c2014. 350, [1] lpp. ; 25 cm. ISBN 9789984742748.

Izdevuma satura rādītājs

 

Atbildīgā redaktore Sanda Rapa par publikāciju:

“Kārlim Mīlenbaham veltītā grāmata “Kārlis Mīlenbahs un viņa laikmets”, kurā apkopotas izcilā latviešu valodnieka recenzijas un polemikas, kā arī raksti par valodnieka personību un recenzijas par viņa darbiem un kura pielikusi punktu jau iepriekš izdotajiem “Darbu izlases” diviem sējumiem, ir būtisks valodas un valodniecības vēstures avots. Caur Kārļa Mīlenbaha recenzijām, polemikām un pārdomām par valodu atklājas ne tikai viņa darbība zinātnisko un sabiedrisko norišu kontekstā, kad rakstu valoda vēl atradās stabilizācijas procesā, bet arī viņa personība un laikmeta īstenais gars – gan caur aplūkotajām valodas problēmām, gan arī caur izteiksmes veidu, tekstu vārdformām un leksiku.”

Dr.habil.philol. Inas Druvietes anotācija

Latvijas Zinātņu akadēmija. Grāmatas Valsts pētījumu programmā „Nacionālā identitāte”.

 

Izdevuma atvēršanas svētki

LU Latviešu valodas institūts. Grāmatas „Kārlis Mīlenbahs un viņa laikmets” atvēršanas svētki.

Talsu muzejs. Kārlis Mīlenbahs un viņa laikmets.

Grāmatas “Kārlis Mīlenbahs un viņa laikmets” prezentācija, intervija ar grāmatas sastādītāju Inu Druvieti

 

Foto no izdevuma atvēršanas svētkiem