Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

Local structure and dynamics of wurtzite-type ZnO from simulation-based EXAFS analysis.

Status_solidi_1ATTELS

Pētnieks Jānis Timošenko, Dr. Aleksandrs Kalinko un Dr. Andris Anspoks veic rentgenabsorbcijas eksperimentu HASYLAB/DESY sinhrotronā starojuma centrā Hamburgā (Vācijā)

Publikācijas e-versija

 

Pētnieks Jānis Timošenko par pētījumu:

Pētnieks Jānis Timošenko

“Materiālu īpašības nosaka to ķīmiskais sastāvs un to veidojošo atomu līdzsvara novietojums, kā arī atomu kustības dinamika un to korelācijas. Visa šī informācija ir iekodēta materiāla rentgenstaru absorbcijas spektrā (RAS). Mēs izstrādājām jaunu skaitlisko simulāciju metodi, kas ļauj, analizējot RAS, šo bagātīgo informāciju rekonstruēt. Metodes pamatā ir materiāla lokālās struktūras modelēšana, izmantojot evolucionāro algoritmu – pieeju, kas imitē dabiskās atlases procesus dzīvā dabā. Apvienojot pieejamo LU CFI lieldatoru un modernās RAS teorijas piedāvātās iespējas, metode būtiski paplašina no RAS analīzes iegūstamās informācijas apjomu kompleksiem kristāliskiem un nanokristāliskiem materiāliem. Izstrādātā metode ir daudz efektīvāka no skaitlisko aprēķinu viedokļa nekā tradicionālā apgrieztā Monte-Karlo pieeja, līdz ar to ir iespējams analizēt sarežģītākus struktūras modeļus. Metode tika realizēta oriģinālā EvAX programmatūrā, kas ir instalēta LU CFI LASC klasterī un brīvi pieejama jaunajā mājas lapā (http://www.dragon.lv/evax/), un tika pielietota vairāku materiālu pētījumiem, tajā skaitā kristāliskiem ReO3, HxReO3 un ZnO.

Darbā iegūtie rezultāti tika izmantoti LZP grantu Nr. 09.1518, 402/2012 un 187/2012, kā arī ESF projektu Nr. 2013/0015/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/010 un 2009/0138/1DP/1.1.2.1.2/09/ IPIA/VIAA/004 realizācijā.”

Wiley Online Library. Local structure and dynamics of wurtzite-type ZnO from simulation-based EXAFS analysis.

 

Publikācijas bibliogrāfiskais apraksts

Timoshenko, J., Anspoks, A., Kalinko, A., Kuzmin, A. Local structure and dynamics of wurtzite-type ZnO from simulation-based EXAFS analysis, Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics 11 (9-10), 2014, ISSN: 1472-1475, p 1472-1475.