1. Analysis of the genetic structure of the European eel Anguilla anguilla using the mtDNA D-loop region molecular marker / Adomas Ragauskas, Dalius Butkauskas, Aniolas Sruoga, Vytautas Kesminas, Isaak Rashal, Wann-Nian Tzeng // Fisheries Science. – ISSN 0919-9268. – Vol.80, N 3 (2014), p.463-474, DOI: 10.1007/s12562-014-0714-1. – URL: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12562-014-0714-1.
 2. Biogeographic patterns of base-rich fen vegetation across Europe / B. Jiménez-Alfaro, M. Hájek, R. Ejrnaes, J. Rodwell, P. Pawlikowski, E.J. Weeda, J. Laitinen, A. Moen, A. Bergamini, L. Aunina … [et al.] // Applied Vegetation Science. – ISSN 1402-2001. – Vol.17, N 2 (2014), p.367-380, DOI: 10.1111/avsc.12065. – URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/avsc.12065/abstract.
 3. Cepurīte, Biruta. Ciņusmilgu (Deschampsia P.Beauv.) ģints taksonomiskā apjoma izpratne Latvijā / Biruta Cepurīte, Viesturs Šulcs. – (Biodaudzveidība un ainavu ekoloģija). – Tiešsaistes raksts. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 21.maijā // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes : [Latvijas Universitātes 72. zinātniskā konference] / [Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte]. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – ISBN 9789984458106. – 180.-182.lpp. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2737.
 4. Conceptual model of the long-term socio-ecological research platform of Engure ecoregion, Latvia / Viesturs Melecis, Māris Kļaviņš, Māris Laiviņš, Solvita Rūsiņa, Gunta Spriņģe, Jānis Vīksne, Zaiga Krišjāne, Solvita Strāķe. – References: p.16-18. – Summary in Latvian: Ilgtermiņa socioekoloģisko pētījumu platformas konceptuālais modelis Engures ekoreģionam Latvijā, p.19 // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. – (Section B: Natural, exact, and applied sciences). – ISSN 1407-009X. – Vol.68, N 1/2 (2014), p.1-19, DOI: 10.2478/prolas-2014-0001. – URL: http://www.degruyter.com/view/j/prolas.2014.68.issue-1-2/prolas-2014-0001/prolas-2014-0001.xml?format=INT.
 5. Diet of the insectivorous bat Pipistrellus nathusii during autumn migration and summer residence / Frauke Krüger, Elizabeth L. Clare, William O.C. Symondson, Oskars Keišs, Gunārs Pētersons // Molecular Ecology. – ISSN 1365-294X. – Vol.23, N 15 (2014), p.3672-3683, DOI: 10.1111/mec.12547. – URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mec.12547/abstract.
 6. Dynamic modeling for environmental processes : a case study of lake Engure / Mārcis Zariņš, Andra Blumberga, Māris Klaviņš, Viesturs Melecis. – References: p.29 – Summary in Latvian: Sistēmdinamikas pielietošana vides procesu modelēšanā : Engures ezera piemērs, p.30 // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. – (Section B: Natural, exact, and applied sciences). – ISSN 1407-009X. – Vol.68, N 1/2 (2014), p.20-30, DOI: 10.2478/prolas-2014-0002. – URL: http://www.degruyter.com/view/j/prolas.2014.68.issue-1-2/prolas-2014-0002/prolas-2014-0002.xml?format=INT.
 7. Ecosytem services : a rapid assessment method tested at 35 sites of the LTER-Europe network / Jan Dick, Amani Al-Assaf, Chris Andrews, Ricardo Díaz-Delgado, Elli Groner, Ľuboš Halada, Zita Izakovičová, Miklós Kertész, Fares Khoury, Dušanka Krasić, Kinga Krauze, Giorgio Matteucci, Viesturs Melecis, Michael Mirtl, Daniel E. Orenstein, Elena Preda, Margarida Santos-Reis, Rognvald I. Smith, Angheluta Vadineanu, Sanja Veselić, Petteri Vihervaara. – Bibliogr.: p.229-231 // Ekologia Bratislava. – ISSN 1335-342X. – Vol.33, N 3 (2014), p.217–231, doi:10.2478/eko-2014-0021. – URL: http://www.degruyter.com/view/j/eko.2014.33.issue-3/eko-2014-0021/eko-2014-0021.xml.
 8. Exchancing of red clover (Trifolium pratense L.) tetraploid obtaining / Aija Rebāne, Dace Grauda, Biruta Jansone, Aldis Jansons. – (Šūnas, bioloģija, ģenētika un biotehnoloģijas = Cell biology, genetics and biotechnologies) // Daugavpils Universitātes 56. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes, 9.-11. aprīlis, 2014 = Abstracts of the 56th International scientific conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitāte, Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija. – Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2014. – ISBN 9789984146676. – 13.-14.lpp. – URL: http://www.dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/DU_56_starpt_zinatn_konf_tezes.pdf.
 9. Ērču encefalīta vīrusa prevalence I. ricinus ērcēs rudens migrācijas putniem Latvijā / Alisa Kazarina, Kristīne Japiņa, Oskars Keišs, Ineta Salmane, Valentīna Čapligina, Renāte Ranka. – (Infekcijas aģentu loma aktuālu infekciju izcelsmē un norisē mūsdienu skatījumā Latvijā) // Zinātniskā konference, 10.-11. aprīlis, 2014, Rīga : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte. – Rīga : RSU, 2014. – ISBN 9789984793528. – 182.lpp.
 10. Fokina, Oksana. DNA 4extraction from perca fluviatilis blood and muscle tissue samples / Oksana Fokina, Dace Grauda, Isaak Rashal – (Šūnas, bioloģija, ģenētika un biotehnoloģijas = Cell biology, genetics and biotechnologies) // Daugavpils Universitātes 56. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes, 9.-11. aprīlis, 2014 = Abstracts of the 56th International scientific conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitāte, Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija. – Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2014. – ISBN 9789984146676. – 13.lpp. – URL: http://www.dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/DU_56_starpt_zinatn_konf_tezes.pdf.
 11. Fotosintēzes pigmentu dinamika lapās un sakņu anatomisko struktūru izmaiņas viendīgļlapjos un divdīgļlapjos kadmija piesārņojuma ietekmē / Vita Alle, Māra Vikmane, Anita Osvalde, Uldis Kondratovičs, Aiga Andrejeva. – (Šūnas, bioloģija, ģenētika un biotehnoloģijas = Cell biology, genetics and biotechnologies) // Daugavpils Universitātes 56. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes, 9.-11. aprīlis, 2014 = Abstracts of the 56th International scientific conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitāte, Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija. – Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2014. – ISBN 9789984146676. – 15.-16.lpp. – URL: http://www.dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/DU_56_starpt_zinatn_konf_tezes.pdf.
 12. Genetic variants in the PSMA6, PSMC6 and PSMA3 genes associated with childhood asthma in Latvian and Taiwanese populations / N. Paramonova, Wu L. Shi-Shin, I. Rumba-Rozenfelde, J.-Y. Wang N. Sjakste, T. Sjakste. – Bibliogr.: p.386-387 // Biopolymers and Cell. – ISBN 0233-7657. – Vol.30, N 5 (2014), p.377-387, DOI: 10.7124/bc.0008B5. – URL: http://www.biopolymers.org.ua/content/30/5/377/.
 13. Izstrādāto kūdras purvu izmantošana Amerikas lielogu dzērveņu audzēšanai Latvijā – minerālās barošanās aspekti / Andis Karlsons, Anita Osvalde, Jolanta Pormale, Vilnis Nollendorfs. – (Vides zinātnes = Environmental sciences). – Bibliogr.: 121.lpp. – Kopsav. angļu val.: 116.lpp. // Daugavpils Universitātes 55. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, [10.-12. aprīlis, 2013, Daugavpils] = Proceedings of the 55th International Scientific Conference of Daugavpils University / sast. Inese Zuģicka ; Daugavpils Universitāte. – Daugavpils : Saule, 2014. – ISBN 9789984146652. – 116.-121.lpp. : tab. – URL: http://www.dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/DU_55_starpt_zinatn_konf_rakstu_kraj.pdf.
 14. Juvenile Idiopathic Arthritis Subtype- and Sex-specific Associations with Genetic Variants in the PSMA6/PSMC6/PSMA3 Gene Cluster / Tatjana Sjakste, Natalia Paramonova, Ingrida Rumba-Rozenfelde, Ilva Trapina, Olga Sugoka, Nikolajs Sjakste. – Bibliogr.: p.402-403 // Pediatrics and Neonatology. – ISSN 1875-9572. – Vol.55, N 5 (2014), p.393-403 : tab., fig., DOI: 10.1016/j.pedneo.2014.01.007. – URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1875957214000631.
 15. Kagainis, Uģis. A morphometrical study of oribatid mites (Acari: Oribatida) of the genus Carabodes C.L. Koch, 1835 (Carabodidae) using a confocal laser scanning microscope : an alternative approach to quantitative analysis of various features / U. Kagainis // Zoomorphology. – ISSN 0720-213X. – Vol. 133, N 2 (2014), p.227-236, DOI: 10.1007/s00435-014-0216-9. – URL: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00435-014-0216-9.
 16. Karlsons, Andis. Mineral supply for coastal habitat plants near the Baltic sea / Andis Karlsons, Anita Osvalde, Gunta Cekstere – (Botānika un dendroloģija = Botany and dendrology) // Daugavpils Universitātes 56. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes, 9.-11. aprīlis, 2014 = Abstracts of the 56th International scientific conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitāte, Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija. – Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2014. – ISBN 9789984146676. – 6.lpp. – URL: http://www.dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/DU_56_starpt_zinatn_konf_tezes.pdf.
 17. Kokorīte, Ilga. Jonselektīvie elektrodi un to izmantošanas iespējas limnoloģiskajos pētījumos / Ilga Kokorīte. – Literatūra: 25.lpp // Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība : Latvijas Universitātes 72. Zinātniskā konference, Rīga, 2014.gada 31.janvāris : referātu tēžu krājums / Bioloģijas fakultāte, Hidrobioloģijas katedra. – Rīga, Latvijas Universitāte, 2014. – 24.-25.lpp. – URL: http://www.hidrobiologija.lu.lv/files/2014/02/72.konf_t%C4%93zes_internetam.pdf.
 18. Lepse, Līga. Assessment of genetic variability between inbred and siblines of latvian origin cucumber population using RAPD markers / L. Lepse, I. Rashal, Y. Aka-Kacar // Acta Horticulturae. – ISSN 0567-7572. – Vol.1033 (2014), p.55-62. – URL: http://www.actahort.org/books/1033/1033_4.htm.
 19. Melecis, Viesturs. Increase in abundance and species richness of flies (Diptera, Brachycera) in the Lake Engure Nature Park, Latvia : effects of climate warming? / Viesturs Melecis, Aina Karpa, Kristaps Vilks. – References: p.56-58 – Summary in Latvian: Divspārņu (Diptera, Brachycera) skaita un sugu bagātības izmaiņas Engures ezera dabas parkā: vai klimata pasiltināšanās efekts?, p.58 // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. – (Section B: Natural, exact, and applied sciences). – ISSN 1407-009X. – Vol.68, N 1/2 (2014), p.46-67, DOI: 10.2478/prolas-2014-0005. – URL: http://www.degruyter.com/view/j/prolas.2014.68.issue-1-2/prolas-2014-0005/prolas-2014-0005.xml?format=INT
 20. Mežaka, Anna. Lichen distribution in heathers under different management methods in Ādaži military area / Anna Mežaka, Liene Auniņa, Alfons Piterāns // XIX Symposium of the Baltic Mycologists and Lichenologists : 22-26 September, 2014, Šķēde, Talsi Region, Latvia : programme and abstracts / Latvian Mycological Society … [et al]. – ISBN 9789934142833. – [Latvija : Latvijas Mikologu biedrība, 2014]. – P.20.
 21. Past human impact and pollutant loading reconstruction in Lake Engure as a tool for lake basin management / Ilga Kokorīte, Māris Kļaviņš, Valērijs Rodinovs, Maruta Jankēvica. – References: p.37 – Summary in Latvian: Antropogēno ietekmju un piesārņojuma slodzes rekonstrukcija kā Engures ezera pārvaldības risinājumu instruments, p.37 // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. – (Section B: Natural, exact, and applied sciences). – ISSN 1407-009X. – Vol.68, N 1/2 (2014), p.31-37, DOI: 10.2478/prolas-2014-0003. – URL: http://www.degruyter.com/view/j/prolas.2014.68.issue-1-2/prolas-2014-0003/prolas-2014-0003.xml.
 22. Prevalence of tick-borne pathogens in ticks collected from migratory birds in Latvia / Valentīna Čapligina, Ineta Salmane, Oskars Keišs, Kārlis Vilks, Kristīne Japina, Viesturs Baumanis, Renāte Ranka // Ticks and Tick-borne Diseases. – ISSN 1877-959X. – Vol.5, N 1 (February 2014), p.75-81, DOI:10.1016/j.ttbdis.2013.08.007. – URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877959X13000988.
 23. Rūrāne, Ieva. Krustziežu dzimtas (Cruciferae juss.) augu sēklu skulptūras daudzveidība / Ieva Rūrāne. – (Biodaudzveidība un ainavu ekoloģija). – Literatūra : 199.lpp. – Tiešsaistes raksts. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 21.maijā // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes : [Latvijas Universitātes 72. zinātniskā konference] / [Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte]. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – ISBN 9789984458106. – 198.-199.lpp. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2737.
 24. Structure and dynamics of oligomesic dry pine forests in land zones of the Lake Engure catchment area / Māris Laiviņš, Gunta Čekstere, Anda Medene, Jānis Donis. – References: p.90-92 – Summary in Latvian: Oligomezotrofo priežu mežu struktūra un dinamika Engures ezera sateces baseina sauszemes zonās, p.92 // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. – (Section B: Natural, exact, and applied sciences). – ISSN 1407-009X. – Vol.68, N 1/2 (2014), p.80-92, DOI: 10.2478/prolas-2014-0007. – URL: http://www.degruyter.com/view/j/prolas.2014.68.issue-1-2/prolas-2014-0007/prolas-2014-0007.xml?format=INT.
 25. Study of association between polymorphisms in the PSMB5 (rs11543947) and PSMA3 (rs2348071) genes and multiple sclerosis in Latvians / J. Kalnina, N. Paramonova, N. Sjakste, T. Sjakste. – Bibliogr.: p.309 // Biopolymers and Cell. – ISSN 0233–7657. – Vol.30, N 4 (2014), p.305-309 : fig., DOI: 10.1051/0004-6361/201322888. – URL: http://biopolymers.org.ua/content/30/4/305/.
 26. Temporal species turnover and plant community changes across different habitats in the Lake Engure Nature Park, Latvia / Solvita Rūsiņa, Ģertrūde Gavrilova, Ieva Roze, Viesturs Šulcs. – References: p.78-79 – Summary in Latvian: Sugu aprite laikā un augu sabiedrību dinamika Engures ezera dabas parka biotopos, p.79 // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. – (Section B: Natural, exact, and applied sciences). – ISSN 1407-009X. – Vol.68, N 1/2 (2014), p.68-79, DOI: 10.2478/prolas-2014-0006. – URL: http://www.degruyter.com/view/j/prolas.2014.68.issue-1-2/prolas-2014-0006/prolas-2014-0006.xml?format=INT.
 27. Žagata, Kārlis. Genetic diversity of doubled haploids lines obtained from wheat anther cultures / Kārlis Žagata, Dace Grauda, Isaak Rashal – (Šūnas, bioloģija, ģenētika un biotehnoloģijas = Cell biology, genetics and biotechnologies) // Daugavpils Universitātes 56. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes, 9.-11. aprīlis, 2014 = Abstracts of the 56th International scientific conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitāte, Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija. – Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2014. – ISBN 9789984146676 – 16.lpp. – URL: http://www.dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/DU_56_starpt_zinatn_konf_tezes.pdf.