Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

LU Bioloģijas institūta 2014. gada publikācijas

 1. Analysis of the genetic structure of the European eel Anguilla anguilla using the mtDNA D-loop region molecular marker / Adomas Ragauskas, Dalius Butkauskas, Aniolas Sruoga, Vytautas Kesminas, Isaak Rashal, Wann-Nian Tzeng // Fisheries Science. – ISSN 0919-9268. – Vol.80, N 3 (2014), p.463-474, DOI: 10.1007/s12562-014-0714-1. – URL: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12562-014-0714-1.
 2. Biogeographic patterns of base-rich fen vegetation across Europe / B. Jiménez-Alfaro, M. Hájek, R. Ejrnaes, J. Rodwell, P. Pawlikowski, E.J. Weeda, J. Laitinen, A. Moen, A. Bergamini, L. Aunina … [et al.] // Applied Vegetation Science. – ISSN 1402-2001. – Vol.17, N 2 (2014), p.367-380, DOI: 10.1111/avsc.12065. – URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/avsc.12065/abstract.
 3. Cepurīte, Biruta. Ciņusmilgu (Deschampsia P.Beauv.) ģints taksonomiskā apjoma izpratne Latvijā / Biruta Cepurīte, Viesturs Šulcs. – (Biodaudzveidība un ainavu ekoloģija). – Tiešsaistes raksts. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 21.maijā // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes : [Latvijas Universitātes 72. zinātniskā konference] / [Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte]. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – ISBN 9789984458106. – 180.-182.lpp. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2737.
 4. Conceptual model of the long-term socio-ecological research platform of Engure ecoregion, Latvia / Viesturs Melecis, Māris Kļaviņš, Māris Laiviņš, Solvita Rūsiņa, Gunta Spriņģe, Jānis Vīksne, Zaiga Krišjāne, Solvita Strāķe. – References: p.16-18. – Summary in Latvian: Ilgtermiņa socioekoloģisko pētījumu platformas konceptuālais modelis Engures ekoreģionam Latvijā, p.19 // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. – (Section B: Natural, exact, and applied sciences). – ISSN 1407-009X. – Vol.68, N 1/2 (2014), p.1-19, DOI: 10.2478/prolas-2014-0001. – URL: http://www.degruyter.com/view/j/prolas.2014.68.issue-1-2/prolas-2014-0001/prolas-2014-0001.xml?format=INT.
 5. Diet of the insectivorous bat Pipistrellus nathusii during autumn migration and summer residence / Frauke Krüger, Elizabeth L. Clare, William O.C. Symondson, Oskars Keišs, Gunārs Pētersons // Molecular Ecology. – ISSN 1365-294X. – Vol.23, N 15 (2014), p.3672-3683, DOI: 10.1111/mec.12547. – URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mec.12547/abstract.
 6. Dynamic modeling for environmental processes : a case study of lake Engure / Mārcis Zariņš, Andra Blumberga, Māris Klaviņš, Viesturs Melecis. – References: p.29 – Summary in Latvian: Sistēmdinamikas pielietošana vides procesu modelēšanā : Engures ezera piemērs, p.30 // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. – (Section B: Natural, exact, and applied sciences). – ISSN 1407-009X. – Vol.68, N 1/2 (2014), p.20-30, DOI: 10.2478/prolas-2014-0002. – URL: http://www.degruyter.com/view/j/prolas.2014.68.issue-1-2/prolas-2014-0002/prolas-2014-0002.xml?format=INT.
 7. Ecosytem services : a rapid assessment method tested at 35 sites of the LTER-Europe network / Jan Dick, Amani Al-Assaf, Chris Andrews, Ricardo Díaz-Delgado, Elli Groner, Ľuboš Halada, Zita Izakovičová, Miklós Kertész, Fares Khoury, Dušanka Krasić, Kinga Krauze, Giorgio Matteucci, Viesturs Melecis, Michael Mirtl, Daniel E. Orenstein, Elena Preda, Margarida Santos-Reis, Rognvald I. Smith, Angheluta Vadineanu, Sanja Veselić, Petteri Vihervaara. – Bibliogr.: p.229-231 // Ekologia Bratislava. – ISSN 1335-342X. – Vol.33, N 3 (2014), p.217–231, doi:10.2478/eko-2014-0021. – URL: http://www.degruyter.com/view/j/eko.2014.33.issue-3/eko-2014-0021/eko-2014-0021.xml.
 8. Exchancing of red clover (Trifolium pratense L.) tetraploid obtaining / Aija Rebāne, Dace Grauda, Biruta Jansone, Aldis Jansons. – (Šūnas, bioloģija, ģenētika un biotehnoloģijas = Cell biology, genetics and biotechnologies) // Daugavpils Universitātes 56. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes, 9.-11. aprīlis, 2014 = Abstracts of the 56th International scientific conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitāte, Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija. – Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2014. – ISBN 9789984146676. – 13.-14.lpp. – URL: http://www.dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/DU_56_starpt_zinatn_konf_tezes.pdf.
 9. Ērču encefalīta vīrusa prevalence I. ricinus ērcēs rudens migrācijas putniem Latvijā / Alisa Kazarina, Kristīne Japiņa, Oskars Keišs, Ineta Salmane, Valentīna Čapligina, Renāte Ranka. – (Infekcijas aģentu loma aktuālu infekciju izcelsmē un norisē mūsdienu skatījumā Latvijā) // Zinātniskā konference, 10.-11. aprīlis, 2014, Rīga : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte. – Rīga : RSU, 2014. – ISBN 9789984793528. – 182.lpp.
 10. Fokina, Oksana. DNA 4extraction from perca fluviatilis blood and muscle tissue samples / Oksana Fokina, Dace Grauda, Isaak Rashal – (Šūnas, bioloģija, ģenētika un biotehnoloģijas = Cell biology, genetics and biotechnologies) // Daugavpils Universitātes 56. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes, 9.-11. aprīlis, 2014 = Abstracts of the 56th International scientific conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitāte, Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija. – Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2014. – ISBN 9789984146676. – 13.lpp. – URL: http://www.dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/DU_56_starpt_zinatn_konf_tezes.pdf.
 11. Fotosintēzes pigmentu dinamika lapās un sakņu anatomisko struktūru izmaiņas viendīgļlapjos un divdīgļlapjos kadmija piesārņojuma ietekmē / Vita Alle, Māra Vikmane, Anita Osvalde, Uldis Kondratovičs, Aiga Andrejeva. – (Šūnas, bioloģija, ģenētika un biotehnoloģijas = Cell biology, genetics and biotechnologies) // Daugavpils Universitātes 56. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes, 9.-11. aprīlis, 2014 = Abstracts of the 56th International scientific conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitāte, Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija. – Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2014. – ISBN 9789984146676. – 15.-16.lpp. – URL: http://www.dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/DU_56_starpt_zinatn_konf_tezes.pdf.
 12. Genetic variants in the PSMA6, PSMC6 and PSMA3 genes associated with childhood asthma in Latvian and Taiwanese populations / N. Paramonova, Wu L. Shi-Shin, I. Rumba-Rozenfelde, J.-Y. Wang N. Sjakste, T. Sjakste. – Bibliogr.: p.386-387 // Biopolymers and Cell. – ISBN 0233-7657. – Vol.30, N 5 (2014), p.377-387, DOI: 10.7124/bc.0008B5. – URL: http://www.biopolymers.org.ua/content/30/5/377/.
 13. Izstrādāto kūdras purvu izmantošana Amerikas lielogu dzērveņu audzēšanai Latvijā – minerālās barošanās aspekti / Andis Karlsons, Anita Osvalde, Jolanta Pormale, Vilnis Nollendorfs. – (Vides zinātnes = Environmental sciences). – Bibliogr.: 121.lpp. – Kopsav. angļu val.: 116.lpp. // Daugavpils Universitātes 55. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, [10.-12. aprīlis, 2013, Daugavpils] = Proceedings of the 55th International Scientific Conference of Daugavpils University / sast. Inese Zuģicka ; Daugavpils Universitāte. – Daugavpils : Saule, 2014. – ISBN 9789984146652. – 116.-121.lpp. : tab. – URL: http://www.dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/DU_55_starpt_zinatn_konf_rakstu_kraj.pdf.
 14. Juvenile Idiopathic Arthritis Subtype- and Sex-specific Associations with Genetic Variants in the PSMA6/PSMC6/PSMA3 Gene Cluster / Tatjana Sjakste, Natalia Paramonova, Ingrida Rumba-Rozenfelde, Ilva Trapina, Olga Sugoka, Nikolajs Sjakste. – Bibliogr.: p.402-403 // Pediatrics and Neonatology. – ISSN 1875-9572. – Vol.55, N 5 (2014), p.393-403 : tab., fig., DOI: 10.1016/j.pedneo.2014.01.007. – URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1875957214000631.
 15. Kagainis, Uģis. A morphometrical study of oribatid mites (Acari: Oribatida) of the genus Carabodes C.L. Koch, 1835 (Carabodidae) using a confocal laser scanning microscope : an alternative approach to quantitative analysis of various features / U. Kagainis // Zoomorphology. – ISSN 0720-213X. – Vol. 133, N 2 (2014), p.227-236, DOI: 10.1007/s00435-014-0216-9. – URL: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00435-014-0216-9.
 16. Karlsons, Andis. Mineral supply for coastal habitat plants near the Baltic sea / Andis Karlsons, Anita Osvalde, Gunta Cekstere – (Botānika un dendroloģija = Botany and dendrology) // Daugavpils Universitātes 56. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes, 9.-11. aprīlis, 2014 = Abstracts of the 56th International scientific conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitāte, Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija. – Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2014. – ISBN 9789984146676. – 6.lpp. – URL: http://www.dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/DU_56_starpt_zinatn_konf_tezes.pdf.
 17. Kokorīte, Ilga. Jonselektīvie elektrodi un to izmantošanas iespējas limnoloģiskajos pētījumos / Ilga Kokorīte. – Literatūra: 25.lpp // Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība : Latvijas Universitātes 72. Zinātniskā konference, Rīga, 2014.gada 31.janvāris : referātu tēžu krājums / Bioloģijas fakultāte, Hidrobioloģijas katedra. – Rīga, Latvijas Universitāte, 2014. – 24.-25.lpp. – URL: http://www.hidrobiologija.lu.lv/files/2014/02/72.konf_t%C4%93zes_internetam.pdf.
 18. Lepse, Līga. Assessment of genetic variability between inbred and siblines of latvian origin cucumber population using RAPD markers / L. Lepse, I. Rashal, Y. Aka-Kacar // Acta Horticulturae. – ISSN 0567-7572. – Vol.1033 (2014), p.55-62. – URL: http://www.actahort.org/books/1033/1033_4.htm.
 19. Melecis, Viesturs. Increase in abundance and species richness of flies (Diptera, Brachycera) in the Lake Engure Nature Park, Latvia : effects of climate warming? / Viesturs Melecis, Aina Karpa, Kristaps Vilks. – References: p.56-58 – Summary in Latvian: Divspārņu (Diptera, Brachycera) skaita un sugu bagātības izmaiņas Engures ezera dabas parkā: vai klimata pasiltināšanās efekts?, p.58 // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. – (Section B: Natural, exact, and applied sciences). – ISSN 1407-009X. – Vol.68, N 1/2 (2014), p.46-67, DOI: 10.2478/prolas-2014-0005. – URL: http://www.degruyter.com/view/j/prolas.2014.68.issue-1-2/prolas-2014-0005/prolas-2014-0005.xml?format=INT
 20. Mežaka, Anna. Lichen distribution in heathers under different management methods in Ādaži military area / Anna Mežaka, Liene Auniņa, Alfons Piterāns // XIX Symposium of the Baltic Mycologists and Lichenologists : 22-26 September, 2014, Šķēde, Talsi Region, Latvia : programme and abstracts / Latvian Mycological Society … [et al]. – ISBN 9789934142833. – [Latvija : Latvijas Mikologu biedrība, 2014]. – P.20.
 21. Past human impact and pollutant loading reconstruction in Lake Engure as a tool for lake basin management / Ilga Kokorīte, Māris Kļaviņš, Valērijs Rodinovs, Maruta Jankēvica. – References: p.37 – Summary in Latvian: Antropogēno ietekmju un piesārņojuma slodzes rekonstrukcija kā Engures ezera pārvaldības risinājumu instruments, p.37 // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. – (Section B: Natural, exact, and applied sciences). – ISSN 1407-009X. – Vol.68, N 1/2 (2014), p.31-37, DOI: 10.2478/prolas-2014-0003. – URL: http://www.degruyter.com/view/j/prolas.2014.68.issue-1-2/prolas-2014-0003/prolas-2014-0003.xml.
 22. Prevalence of tick-borne pathogens in ticks collected from migratory birds in Latvia / Valentīna Čapligina, Ineta Salmane, Oskars Keišs, Kārlis Vilks, Kristīne Japina, Viesturs Baumanis, Renāte Ranka // Ticks and Tick-borne Diseases. – ISSN 1877-959X. – Vol.5, N 1 (February 2014), p.75-81, DOI:10.1016/j.ttbdis.2013.08.007. – URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877959X13000988.
 23. Rūrāne, Ieva. Krustziežu dzimtas (Cruciferae juss.) augu sēklu skulptūras daudzveidība / Ieva Rūrāne. – (Biodaudzveidība un ainavu ekoloģija). – Literatūra : 199.lpp. – Tiešsaistes raksts. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 21.maijā // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes : [Latvijas Universitātes 72. zinātniskā konference] / [Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte]. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – ISBN 9789984458106. – 198.-199.lpp. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2737.
 24. Structure and dynamics of oligomesic dry pine forests in land zones of the Lake Engure catchment area / Māris Laiviņš, Gunta Čekstere, Anda Medene, Jānis Donis. – References: p.90-92 – Summary in Latvian: Oligomezotrofo priežu mežu struktūra un dinamika Engures ezera sateces baseina sauszemes zonās, p.92 // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. – (Section B: Natural, exact, and applied sciences). – ISSN 1407-009X. – Vol.68, N 1/2 (2014), p.80-92, DOI: 10.2478/prolas-2014-0007. – URL: http://www.degruyter.com/view/j/prolas.2014.68.issue-1-2/prolas-2014-0007/prolas-2014-0007.xml?format=INT.
 25. Study of association between polymorphisms in the PSMB5 (rs11543947) and PSMA3 (rs2348071) genes and multiple sclerosis in Latvians / J. Kalnina, N. Paramonova, N. Sjakste, T. Sjakste. – Bibliogr.: p.309 // Biopolymers and Cell. – ISSN 0233–7657. – Vol.30, N 4 (2014), p.305-309 : fig., DOI: 10.1051/0004-6361/201322888. – URL: http://biopolymers.org.ua/content/30/4/305/.
 26. Temporal species turnover and plant community changes across different habitats in the Lake Engure Nature Park, Latvia / Solvita Rūsiņa, Ģertrūde Gavrilova, Ieva Roze, Viesturs Šulcs. – References: p.78-79 – Summary in Latvian: Sugu aprite laikā un augu sabiedrību dinamika Engures ezera dabas parka biotopos, p.79 // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. – (Section B: Natural, exact, and applied sciences). – ISSN 1407-009X. – Vol.68, N 1/2 (2014), p.68-79, DOI: 10.2478/prolas-2014-0006. – URL: http://www.degruyter.com/view/j/prolas.2014.68.issue-1-2/prolas-2014-0006/prolas-2014-0006.xml?format=INT.
 27. Žagata, Kārlis. Genetic diversity of doubled haploids lines obtained from wheat anther cultures / Kārlis Žagata, Dace Grauda, Isaak Rashal – (Šūnas, bioloģija, ģenētika un biotehnoloģijas = Cell biology, genetics and biotechnologies) // Daugavpils Universitātes 56. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes, 9.-11. aprīlis, 2014 = Abstracts of the 56th International scientific conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitāte, Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija. – Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2014. – ISBN 9789984146676 – 16.lpp. – URL: http://www.dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/DU_56_starpt_zinatn_konf_tezes.pdf.